Adiunkt – stanowisko na uczelni wyższej, które może zostać objęte przez osobę posiadającą tytuł naukowy doktora.

Akademik – miejsce, w którym za niewielką kwotę możesz zamieszkiwać podczas studiów. To tutaj przeżyjesz przygody i imprezy, znajdziesz przyjaciół, rozwiniesz umiejętności kulinarne. 

Asystent – stanowisko w szkołach wyższych, które może być obejmowane przez osoby posiadające tytuł magistra/magistra inżyniera Na naszym kierunku potoczne określenie na osoby prowadzące ćwiczenia i seminaria z danego przedmiotu, którym ogólnie koordynuje Profesor. 

Ćwiczenia – forma zajęć obejmująca na naszym kierunku największą ilość godzin. Choćbyś bardzo chciał, to i tak nie ukryjesz się w ostatnim rzędzie przed srogim okiem Prowadzącego. Na ćwiczeniach należy być aktywnym i przygotowanym. Obecność zwykle jest obowiązkowa.

Dziekan – Szef Wydziału. Będąc zwykłym studentem, widujesz go rzadko (niektórzy nawet nie wiedzą, jak Dziekan wygląda), a wszelkie sprawy możesz załatwić u jego zastępców – Prodziekanów lub w Dziekanacie.

Dziekanat – trochę jak biuro obsługi klienta, miejsce niesłusznie owiane złą sławą, w którym możesz załatwić najważniejsze sprawy – złożyć wniosek o stypendium, podbić legitymację, odebrać potrzebne dokumenty. Panie w dziekanacie są kompetentne i miłe, pomagają załatwić wszelkie „papierologiczne” kwestie.   

Egzamin poprawkowy (kampania wrześniowa/wrzesień) – pełne otuchy ‘bez spiny, są drugie terminy’ to chyba najczęściej powtarzane przez studenta zdanie w trakcie sesji. Prowadzisz bój w kampanii wrześniowej? Nie martw się! Podobno student bez poprawki to pół studenta.

Egzamin komisyjny (komis) – inaczej trzeci termin lub ‘ostatnia deska ratunku’. Do komisa możesz podejść po złożeniu stosownego wniosku w Dziekanacie. Komis zwykle jest w formie ustnej, a w przypadku niepowodzenia pozostaje tylko warunek (możliwość ponownego zaliczania przedmiotu na kolejnym roku studiów, gdy nie powiodły się próby zaliczenia na poprawce i komisie).

Godziny dziekańskie/rektorskie – w skrócie – oznaczają, że masz w tych godzinach wolne od zajeć dydaktycznych, bez obowiązku odrabiania.

Immatrykulacja ­– trudne słowo oznaczające uroczysty akt przyjęcia w poczet studentów.

Indeks – czyli studencki dzienniczek ocen. Indeksy zostały zastąpione przez Wirtualną Uczelnię, dlatego nikt już nie musi się bać, że indeks się zgubi, albo Prowadzący zajęcia wyjedzie na wakacje, zanim zdobędziemy jego autograf z oceną obok.

Juwenalia – studenckie święto obchodzone w maju, na Uniwersytecie Rzeszowskim pod nazwą KultURalia. Obejmuje wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych, a finalnie wielkie świętowanie, grillowanie i picie napojów różnych podczas kilku dni największych imprez i koncertów. W czasie juwenaliów możesz się przebrać i uczestniczyć w Korowodzie ulicami miasta, możesz skoczyć na bungee, konkurować z kolegami w turnieju CS:GO, pójść na wystawę, albo poskakać w parku trampolin. 

Kolokwium (koło/kolos) – odpowiednik szkolnego sprawdzianu, zakresem obejmuje większą ilość materiału niż wejściówka. Może być w formie ustnej lub pisemnej. Z większości przedmiotów w ciągu semestru odbywa się jedno lub kilka kolokwiów. Zalety: zwykle można poprawić, ocena nie wędruje do wirtualnej uczelni/indeksu. Wady: wzbudza postrach i panikę, ocena pozytywna to warunek dopuszczenia do egzaminu.

Konsultacje – godziny dyżurowania wykładowców, podczas których możesz oderwać prowadzącego od innych ważnych zajęć i rozwiać różne wątpliwości natury naukowej czy organizacyjnej. Czasami podczas konsultacji, można poprawiać np. kolokwium czy niezaliczoną wejściówkę, ale to wszytsko zależy od tego, jak ustali to z Wami Prowadzący zajęcia. 

Kwadrans akademicki – posiada dwa znaczenia: (1) – możesz spóźnić się na zajęcia 15 minut; (2) – gdy Prowadzący bezwstydnie spóźnia się więcej niż 15 minut – możecie wraz z kolegami z grupy wrócić do domu, zostawiając tylko listę na drzwiach.

Legitymacja studencka – bardzo ważny dokument potwierdzający status studenta, ale co najważniejsze - uprawniający do zniżek (np. na autobus czy pierogi). Trzeba jej pilnować jak oka w głowie, a dwa razy do roku podbić w Dziekanacie.

Lista - czyli lista obecności. Jest to najbardziej pożądana przez studentów kartka papieru. Każdy chce na niej być, najlepiej nie będąc na wykładzie czy seminarium. Z tego powodu czasem widnieją na niej osoby "duchy".

Rektor – Szef wszystkich Szefów, sprawuje pieczę nad całym Uniwersytetem Zwrotem używanym w stosunku do Rektora jest „Jego Magnificencja”.

Semestr – połówka roku akademickiego - może być zimowy lub letni. Przypomina trochę bieg maratoński – na początku jesteś pełen werwy i energii, pod koniec – umęczony i ledwo żywy, ale zadowolenie z dotarcia na finisz wynagradza wszelkie trudy.

Seminarium – forma zajęć, podczas której powinno się dyskutować na dany temat. W praktyce królują prezentacje w Power Poincie.

Sesja – niektórzy rozwijają to słowo jako ‘System Eliminacji Słabych Jednostek Akademickich’. Aby przejść ją miło i gładko warto zacząć powtórki trochę wcześniej niż w ‘noc przed’. Sesja oznacza też zawieszenie życia studenckiego. Na szczęście, występuje tylko dwa razy w roku.

Starosta roku – wybraniec swoich kolegów z roku, jednostka wybitnie zorganizowana, reprezentant. Jest łącznikiem pomiędzy społecznością studentów a Prowadzącymi zajęcia. Starostą roku powinna zostać osoba o mocnych nerwach, która jest w stanie znaleźć termin na odrabianie ćwiczeń, kiedy w teorii nie ma żadnego do wyboru; łatwo nawiązuje kontakty i pisze ładne maile. Bycie starostą to wyjątkowo niewdzięczna robota, tylko dla najdzielniejszych śmiałków.

Sylabus – zbiór informacji na temat danego przedmiotu: kto prowadzi przedmiot, wymagane pozycje literaturowe, tematyka poszczególnych zajęć, jakie są wymogi uzyskania zaliczenia. Sylabusy dostępne są na stronie kierunku lekarskiego oraz w Dziekanacie.

Urlop dziekański (dziekanka) – przerwa w studiowaniu (na okres roku lub semestru), podczas której zachowujesz wszystkie przywileje posiadania statusu studenta (mamy tu na myśli głównie ulgi). Zgodę na udzielenie dziekanki wydaje Dziekan, po zatwierdzeniu stosownego wniosku studenta.

Warunek – możliwość ponownego zaliczania przedmiotu na kolejnym roku studiów, gdy nie powiodły się próby zaliczenia na poprawce i komisie. Zwykle jest odpłatny.

Wejściówka – jak szkolna kartkówka, odbywa się zwykle na ćwiczeniach, może być niezapowiedziana, zakresem zwykle obejmuje materiał „w przód” – tzn. przychodzisz na ćwiczenia, będąc z góry przygotowanym z omawianej partii materiału.

Wirtualna uczelnia – WU – elektroniczny zastępca indeksów; każdy student po zalogowaniu do WU ma dostęp do swoich ocen z egzaminów i zaliczeń, może składać wnioski stypendialne i oceniać wykładowców przy pomocy anonimowej ankiety. Czasami do wpisów w WU wkradają się chochliki, więc trzeba swoje oceny na bieżąco sprawdzać.

Wykład – forma zajęć prowadzona przez wykładowcę w formie monologu. Zwykle jest nieobowiązkowa, choć zdarza się „puszczenie listy” bez ostrzeżenia. Warto uczęszczać na wykłady, szczególnie z tych przedmiotów, z których prowadzący nie udostępniają materiałów, a wymagają ich na egzaminie.

Zaliczenie – pragnienie i cel każdego studenta, oznacza pozytywne ukończenie kursu danego przedmiotu, a fizyczną jego oznaką jest uzyskanie wpisu/oceny.

Zerówka (termin zerowy, przedtermin) – prezent od Wykładowcy dla najbardziej wyróżniających się w danej dziedzinie studentów. Jeśli zdasz to super, bo masz z głowy; jeśli nie zdasz – też super, bo nie ma po tym śladu w indeksie ani na WU i masz jeszcze do dyspozycji I i II termin.

Polecamy również ebooka do pobrania https://blue-kangaroo.pl/ebook-elementarz-studenta/

Kontakt z nami


Do
góry