Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny oraz młodych lekarzy o charakterze apolitycznym, niezarobkowym, samorządnym i trwałym. Dzieli się ona na 12 Oddziałów działających przy Wyższych Uczelniach Medycznych w Polsce, gromadząc w sumie ponad 2000 młodych ludzi. W ramach swojej działalności przeprowadzamy co roku tysiące akcji lokalnych o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym lub naukowym, a także organizujemy dziesiątki spotkań ogólnopolskich.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wziąć udział w rekrutacji na wyjazdy zagraniczne - co roku mają możliwość aplikacji na jedno z ponad pół tysiąca miejsc do ponad 100 krajów na miesięczne Praktyki Wakacyjne lub Wymianę Naukową!

Organizacja tych wyjazdów jest możliwa dzięki przynależności IFMSA-Poland do IFMSA - International Federation of Medical Students Associations - międzynarodowej federacji zrzeszającej studentów medycyny. Jest to największa tego typu organizacja na świecie - co roku odbywa się szereg zjazdów międzynarodowych, na które będziecie mieć szanse wyjechać angażując się w życie Stowarzyszenia w Polsce :)

Wszystkie informacje o naszej działalności znajdziecie na naszej stronie internetowej - ifmsa.pl oraz w siedzibie Oddziału przy Waszej macierzystej uczelni. Dane kontaktowe do Zarządów Oddziałów oraz dane adresowe siedzib znajdziecie na odpowiednich stronach internetowych:

Kontakt z nami


Do
góry