Kilka słów o GUMedzie… 

 

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest blisko 1000 studentów zagranicznych, co stanowi niemal 16 proc. wszystkich żaków Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. 

Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. Na uniwersytecie działają też prężnie Studenckie Koła Naukowe (SKN) przy większości katedr i klinik, dzięki którym chętni i ambitni studenci też mają swój wkład w działalność naukową uczelni, a także poszerząć swoją wiedzę i zdobywać umiejętności praktyczne w interesujących ich specjalizacjach jak ortopedia, kardiologia, neurochirurgia, pediatria i wiele innych! Na uczelni działa też wiele innych organizacji studenckich które dają możliwość poszerzania zainteresowań nie tylko na polu naukowym. Są to na przykład: Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uczelniany Samorząd Studencki (USS), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA-Poland), Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN).

Gdański Uniwersytet Medyczny stale modernizuje bazę dydaktyczną i kliniczną. W 2011 roku zakończyła się budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI), a w roku 2020 zostało oddane do użytku ostatnie skrzydło nowo wybudowanego Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN). Razem z kilkoma innymi klinikami tworzą one Uczelniane Centrum Kliniczne (UCK) które pod względem infrastruktury jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

W 2016 roku do użytku została oddana zmodernizowana biblioteka. Wszyscy studenci mogą bezpłatnie korzystać z dostępnego tam księgozbioru w tym obowiązujących na poszczególnych przedmiotach i polecanych przez katedry podręczników. Są też tam dostępne dla studentów stanowiska komputerowa, kserokopiarki (drukowanie za symboliczną opłatą 15 groszy za kartke) oraz sześć pokoi do pracy indywidualnej i grupowej. Książki w bibliotece są dostępne na miejscu w czytelni lub można je bezpłatnie wypożyczać nawet na cały semestr.

Dziekanat Wydziału Lekarskiego znajduje się na Al. Zwycięstwa 41/42 w Atheneum Gedanense Novum (AGN), czyli w budynku, w którym odbywać się będzie Wasza Immatrykulacja. Otwarty jest od poniedziałku do piątku (Uwaga! W czwartek nieczynne!) w godzinach 10:30 - 14:30. Sprawami studentów lat I-III zajmuje się przemiła Pani Agata Iwuć. Dane kontaktowe dziekanatu znajdziecie na stronie dziekanatu: https://informator.gumed.edu.pl/218

Po bardziej szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych obiektów na GUMedzie odsyłamy Was do przygotowanej specjalnie dla Was mapy:
 

 

Kontakt z nami


Do
góry