Kilka słów o GUMedzie… 


1. O Uczelni

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci blisko 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest blisko 800 studentów zagranicznych, co stanowi niemal 16 proc. wszystkich żaków Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Co roku studia w GUMed podejmuje około 150 młodych ludzi z zagranicy. Najliczniejsza grupa to Szwedzi (jest ich ponad 400). O jedno miejsce na studiach angielskojęzycznych ubiega się od 2,5 do 3 kandydatów. Studenci korzystają z dogodnie zlokalizowanego osiedla studenckiego i nowoczesnej biblioteki naukowej. Do dyspozycji mają również studencki klub “Medyk”.

Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został uznany za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW). Oznacza to potwierdzenie najwyższej, jakości prowadzonych badań naukowych, prestiż oraz dofinansowanie w wysokości do 50 mln zł.

Na GUMed składają się 4 wydziały, 21 kierunków, na których studiuje ponad 5000 studentów, z czego ponad 800 to studenci zagraniczni.

Gdański Uniwersytet Medyczny stale modernizuje bazę dydaktyczną i kliniczną. W 2011 roku zakończyła się budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej, finansowana z budżetu państwa kwotą 480 mln PLN. To pierwsza tego typu inwestycja na Pomorzu od ponad 30 lat. Nowy szpital składa się z kilku części, w których mieści się 12 oddziałów zabiegowych. W Centrum jednocześnie może być hospitalizowanych 311 pacjentów. Centrum Medycyny Inwazyjnej ma również część dydaktyczną, na którą składa się audytorium z 288 miejscami dla słuchaczy oraz sale seminaryjne. Na dachu budynku powstało lądowisko dla śmigłowców, które bezpośrednio jest połączone z oddziałem ratunkowym.

W 2015 roku rozpoczęła się budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, nowy szpital ma składać się z czterech budynków z planowaną liczbą 685 łóżek na głównie internistycznych oddziałach. Budowa postępuje w etapach, a całość inwestycji ma zostać ukończona do 2020 roku.  
Tutaj na bieżąco można śledzić postępy oraz uzyskać więcej informacji: 
https://gumed.edu.pl/30682.html 

Uczelnia jest organizatorem Medycznego Dnia Nauki i Pikniku na Zdrowie, imprez, które służą podnoszeniu świadomości prozdrowotnej w naszym województwie. Przy uczelni istnieje wiele kół naukowych, a także Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, co daje możliwość poszerzania zainteresowań i realizacji ambicji nie tylko na polu naukowym. 

Od 2009 r. Uczelnia jest członkiem projektu Study in Pomorskie, służącego promocji międzynarodowej uczelni wyższych województwa pomorskiego.

W 2016 roku do użytku została oddana zmodernizowana biblioteka. Zainteresowani mogą skorzystać z: Czytelni 1 oferującej 109 miejsc oraz księgozbiór w wolnym dostępie oraz znajdującej się na parterze Czytelni 2, w otoczeniu wspaniałej zieleni, w dobudowanej (od strony południowo-zachodniej) przeszklonej części budynku. Czytelnia ta dysponuje 94 miejscami dla użytkowników, a zgromadzone w niej zostały także czasopisma. Nie brakuje też Czytelni Informacji Naukowej z 22 stanowiskami komputerowymi oraz sześciu pokoi pracy indywidualnej i grupowej (A1-A6). W wyremontowanym i zmodernizowanym budynku Biblioteki funkcjonują również w pełnym zakresie: Wypożyczalnia (dostępna bezpośrednio z holu wejściowego) oraz Pracownia Bibliograficzna. To świetne miejsce do wyszukiwania informacji, przygotowywania się na zajęcia i wspólnej nauki.

Po bardziej szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych obiektów na GUMedzie odsyłamy Was do przygotowanej specjalnie dla Was mapy:

https://gumed.edu.pl/291.html


https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=zURb_j_DLU_E.k3Fv_rxPbcC0

2. Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

https://gumed.edu.pl/409.html 

W powyższym linku znajdziecie wszelkie informacje odnośnie Władz naszej kochanej Alma Mater J warto jednak znać na pamięć chociaż dwa nazwiska – Jego Magnificencji Rektora i Dziekana Wydziału Lekarskiego.

3. Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Znajduje się na Al. Zwycięstwa 41/42 (Atheneum Gedanense Novum), czyli w budynku, w którym odbywać się będzie Wasza Immatrykulacja. Otwarty jest od poniedziałku do piątku (Uwaga! W czwartek nieczynne!) w godzinach 10:30 - 14:30. Sprawami studentów lat I-III zajmuje się przemiła Pani Agata Iwuć.

http://www.informator.gumed.edu.pl/218

 

Kontakt z nami

+48 22 654 32 12


Do
góry