Kilka słów o GUMedzie… 

 

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest blisko 900 studentów zagranicznych, co stanowi niemal 16 proc. wszystkich żaków Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. 

Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. Na uniwersytecie działają też prężnie Studenckie Koła Naukowe (SKN) przy większości katedr i klinik, dzięki którym chętni i ambitni studenci też mają swój wkład w działalność naukową uczelni, a także poszerząć swoją wiedzę i zdobywać umiejętności praktyczne w interesujących ich specjalizacjach jak ortopedii, kardiologii, neurochirurgii, pediatrii itd. Na uczelni działa też wiele innych organizacji studenckich które dają możliwość poszerzania zainteresowań nie tylko na polu naukowym. Są to na przykład: Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uczelniany Samorząd Studencki (USS), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA), Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN) itp.

Gdański Uniwersytet Medyczny stale modernizuje bazę dydaktyczną i kliniczną. W 2011 roku zakończyła się budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI), a w nadchodzącym roku 2020 zostanie oddane ostatnie skrzydło nowo wybudowanego Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN). Razem z kilkoma innymi klinikami tworzą one Uczelniane Centrum Kliniczne (UCK) które pod względem infrastruktury jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

W 2016 roku do użytku została oddana zmodernizowana biblioteka. Wszyscy studenci mogą bezpłatnie korzystać z dostępnego tam księgozbioru w tym obowiązujących na poszczególnych przedmiotach i polecanych przez katedry podręczników. Są też tam dostępne dla studentów stanowiska komputerowa, kserokopiarki (drukowanie za symboliczną opłatą 15 groszy za kartke) oraz sześć pokoi do pracy indywidualnej i grupowej. Książki w bibliotece są dostępne na miejscu w czytelni lub można je bezpłatnie wypożyczać nawet na cały semestr.

Dziekanat Wydziału Lekarskiego znajduje się na Al. Zwycięstwa 41/42 w Atheneum Gedanense Novum (AGN), czyli w budynku, w którym odbywać się będzie Wasza Immatrykulacja. Otwarty jest od poniedziałku do piątku (Uwaga! W czwartek nieczynne!) w godzinach 10:30 - 14:30. Sprawami studentów lat I-III zajmuje się przemiła Pani Agata Iwuć. Dane kontaktowe dziekanatu znajdziecie na stronie dziekanatu: https://informator.gumed.edu.pl/218

Po bardziej szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych obiektów na GUMedzie odsyłamy Was do przygotowanej specjalnie dla Was mapy:
 

 

Kontakt z nami


Do
góry