Rzeszowska Karta Miejska (RKM lub e-karta) należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną karta będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Rzeszowie.

 

E-Karta występuje w dwóch rodzajach:

 • Karta spersonalizowana (imienna) -  będąca nośnikiem elektronicznych biletów okresowych i / lub elektronicznej portmonetki na przejazdy 1-przejazdowe oraz informacje o uprawnieniach do ulg bądź uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych.
 • Karta na okaziciela -  karta, będąca nośnikiem elektronicznych biletów okresowych i / lub  elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe.

 

Jaką kartę wybrać?

Wygodniejszym rozwiązaniem dla osób często korzystających z komunikacji publicznej jest karta spersonalizowana. Umożliwi bowiem zakup/zapisanie elektronicznych biletów okresowych.  Osoby posiadające uprawnienia  do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych nie będą już musiały pamiętać o innych dokumentach potwierdzających ulgi i przywileje w korzystaniu z komunikacji miejskiej w Rzeszowie (np. w trakcie kontroli biletów).

 

JAK MOGĘ OTRZYMAĆ KARTĘ MIEJSKĄ?

 

Rzeszowska Kartę Miejską imienną / na okaziciela można uzyskać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Podróżnego.  Dla wygody podróżnych pierwsza spersonalizowana Rzeszowska Karta Miejska (e-karta) wydawana jest podróżnemu bezpłatnie bez konieczności zakupu biletu okresowego. Aby uzyskać nową spersonalizowaną (imienną) kartę miejską, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wydanie karty. Wniosek o wydanie karty można wypełnić i złożyć na dwa sposoby:

 • w formie elektronicznej za pomocą formularza on-line dostępnego w ramach serwisu E-BILET
 • w formie tradycyjnej w Punktach Obsługi Podróżnego

Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty miejskiej nie będzie rozpatrywany.

 

Odbiór Rzeszowskiej Karty Miejskiej

Odbioru karty można dokonać w  dowolnym Punkcie Obsługi Podróżnego po złożeniu wniosku o wydanie karty. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej, prosimy o podanie pracownikowi POP swoich danych osobowych (np. imię i nazwisko lub PESEL).

Dokumenty wymagane do wydania imiennej karty miejskiej:

 • wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie tradycyjnej)
 • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu W każdym Punkcie Obsługi Podróżnego możliwe jest nieodpłatnie wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.
 • dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość
 • dokument potwierdzający ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych

Koszt wydania Rzeszowskiej Karty Miejskiej

Pierwszy egzemplarz karty miejskiej wydawany jest bezpłatnie, a w przypadku elektronicznej portmonetki przy jednoczesnym jej  doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 10,00 zł.

Wydanie kolejnej spersonalizowanej e-karty dla tego samego podróżnego spowoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 20,00 zł. Za wydanie e-karty na okaziciela ZTM pobiera opłatę w wysokości 20,00 zł.

 

GDZIE I JAK MOGĘ DOŁADOWAĆ RKM?

Rzeszowską Kartę Miejską można doładować w dowolnym Punkcie Obsługi Podróżnego w wyznaczonych godzinach lub całodobowo w biletomatach stacjonarnych oraz przez Internet za pomocą serwisu E-BILET.

 

Punkty Obsługi Podróżnego

Punkt Obsługi Podróżnego przy pl. Lisa Kuli 20 tel. 17 866 03 46

 

Punkt Obsługi Podróżnego przy ul. Targowej 1 (parter) tel. 17 866 03 47

 

Punkt Obsługi Podróżnego przy ul. Grottgera 22 tel. 17 860 24 51

 

Punkt Obsługi Podróżnego przy ul. Trembeckiego 3 tel. 17 866 03 60

 

Punkt Obsługi Podróżnego Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20 tel. 17 748 13 48

 

Punkt Obsługi Podróżnego C.H. Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65 tel. 17 748 13 49

 

Doładowanie przez internet (serwis E-BILET)

Aby doładować RKM przez Internet, należy:

 1. Zalogować się na swoje konto podając numer posiadanej karty oraz hasło nadane podczas rejestracji karty
 2. Przejść do zakładki doładuj kartę
 3. Wybrać rodzaj biletu (bilet okresowy lub elektroniczna portmonetka)
 4. W kolejnych krokach wybrać parametry doładowania / biletu
  • bilet okresowy
   • rodzaj trasy (bilet sieciowy lub liniowy), brak możliwości doładowania biletu TRASOWANEGO
   • rodzaj linii (numer linii)
   • rodzaj okresu ważności (np. miesiąc, 5 dni)
   • początek ważności biletu (np. miesiąc kalendarzowy)
  • elektroniczna portmonetka
   • kwota doładowania
 5. Opłacić należności za sprzedaż biletu elektronicznego lub doładowanie elektronicznej portmonetki przy wykorzystaniu:
  • Karty płatniczej (m.in. Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
  • Szybkiego przelewu internetowego

W celu zakończenia operacji, po opłaceniu biletu/doładowania, należy przenieść dane transakcji na kartę:

 • w pojeździe za pośrednictwem kasownika
 • w dowolnym punkcie POP

Biletomaty stacjonarne

Rzeszowską Kartę Miejską można również doładować we wszystkich biletomatach stacjonarnych zamontowanych na terenie miasta.

 

Dodatkowe informacje

 • Bilety okresowe
  • Na e-karcie można równocześnie zapisać maksymalnie  2 różne okresowe bilety elektroniczne o niepokrywających się okresach oraz niezależną elektroniczną portmonetkę
  • Daty ważności zapisanych na karcie biletów okresowych nie mogą na siebie nachodzić (tj. w danym dniu ważny może być tylko jeden bilet)
  • Poprzez portal E-BILET można zakupić nowy bilet okresowy jedynie w przypadku wcześniejszego zakupu biletu okresowego w dowolnym Punkcie Obsługi Podróżnego (POP)
  • Poprzez portal E-BILET nie można wybrać biletu z inną ulgą/uprawnieniem niż poprzednio zakupiony bilet okresowy (w celu zmiany ulgi należy udać się do POP)
 • Elektroniczna portmonetka
  • Jednorazowa kwota doładowania elektronicznej portmonetki nie może być mniejsza niż 10 zł
  • Ilość punktów  zgromadzonych na elektronicznej portmonetce nie może przekraczać 300 punktów o równowartości 300,00 zł
  • Środki wpłacone na elektroniczną portmonetkę mogą być wykorzystane do czasu utraty ważności karty bądź jej zablokowania

 

Data ważności karty

Rzeszowska Karta Miejska wydawana  jest na okres 5 lat. Ważność karty można sprawdzić i przedłużyć w każdym Punkcie Obsługi Podróżnego oraz we wszystkich automatach biletowych (podczas doładowania). W przypadku posiadania spersonalizowanej karty miejskiej, na której zapisane są ulgi i przywileje pasażera, należy pamiętać o przedłużeniu ważności uprawnień na nowy okres, przedstawiając w POP w tym celu stosowne dokumenty potwierdzające przywileje. Przedłużenie ważności karty jest bezpłatne.

 

REGULAMINU KORZYSTANIA Z RZESZOWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ ORAZ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ https://ebilet.erzeszow.pl/Info?pg=10

 

FAQ Rzeszowska Karta Miejska https://ebilet.erzeszow.pl/Info?pg=6

 

Przydatne strony 

 

https://jakdojade.pl/rzeszow polecamy również aplikację

Rozkłady jazdy http://einfo.erzeszow.pl/?tab=2#tab2

Odjazdy z przystanku http://einfo.erzeszow.pl/?tab=2#tab1

Rzeszowska Karta Miejska https://ebilet.erzeszow.pl/Info?pg=7

http://ztm.rzeszow.pl

 

Kontakt z nami


Do
góry