Dostałeś/aś się na wymarzone studia, przed Tobą przeprowadzka, nowe znajomości i otoczenie, ale nie można zapomnieć o niezbędniku studenta, czyli podręcznikach! Oto i one:

ANATOMIA

Obowiązującym podręcznikiem jest  ANATOMIA CZŁOWIEKA (Bochenek A., Reicher M.: PZWL, Tom 1-5 ),    w praktyce przydatne są też takie książki, jak: GRAY ANATOMIA. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW (Tom 1, 2,3. Drake R., Vogl A.W., Mitchell A.W.M., Elsevier-Urban & Partner) czy popularne "Skawiny". Poza tym niezbędny jest dobry atlas, tutaj wybór jest szeroki: Sobotta, Netter czy chociażby Prometeusz. Każdy musi indywidualnie wybrać jeden z nich.  Pomocny może też być atlas fotograficzny, np. Yokochi czy McMinn.

HISTOLOGIA I EMBRIOLOGIA  

Wiodącym podręcznikiem aktualnie jest nasz rodzimy podręcznik Histologia z elementami cytofizjologii i technik histologicznych autorstwa dr hab. Agaty Wawrzyniak prof. UR i dr Sabiny Galiniak oraz Histologia M. Zabla (Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2021), pomocnym uzupełnieniem jest też Junqueira Histologia – Podręcznik i atlas, Anthony L. Mescher. (Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2020). oraz Kompendium Histologii T. Cichockiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009).Dodatkowo obowiązującą pozycją jest Zeszyt do ćwiczeń z histologii dla studentów kierunku lekarskiego Kolegium Nauk Medycznych UR A. Wawrzyniak (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego). Niektórzy używali także podręcznika W. Sawickiego, jednak nie było to niezbędne. Poza tym, warto też zaopatrzyć się w Embriologię H. Bartla (Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012). 

CYTOFIZJOLOGIA

Podstawowa literatura to ,,Podstawy biologii komórki – tom 1, tom 2" (Alberts B. Bray D., Hopkin K., i wsp., PWN, 2019).

JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY

Na ten przedmiot obowiązuje podręcznik English for Medical Sciences (Lipińska, Wiśniewska-Leśków, Szczepankiewicz), który używamy przez 2 lata.

BIOFIZYKA

Ten przedmiot trwa 1 semestr i obowiązującym podręcznikiem jest "Biofizyka: podręcznik dla studentów" F. Jaroszyk (Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2001), jednak w tym wypadku można bez obaw korzystać z zasobów biblioteki ;)

BIOCHEMIA Z ELEMENTAMI CHEMII

Tutaj wiodącym podręcznikiem jest Biochemia Harpera ( R.K. Murray i wsp., PZWL), należy zwrócić uwagę, aby było to najnowsze wydanie! Dodatkowo na laboratoriach obowiązkowe jest posiadanie ćwiczeń: ,,Laboratorium z biochemii i chemii ogólnej dla studentów kierunku lekarskiego" (D. Aebisher, D. Bartusik-Aebisher, R. Podgórski, S. Galiniak, T. Kubrak, wyd. UR)

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

Wartymi uwagi są tutaj aktualne wytyczne resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji. Oprócz wykładów mieliśmy zajęcia kliniczne w Centrum Symulacji Medycznej, korzystaliśmy z opracowanych procedur od prowadzących.  

SOCJOLOGIA MEDYCYNY, PSYCHOLOGIA LEKARSKA, HISTORIA MEDYCYNY, SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE

Na tych przedmiotach nie obowiązywał żaden podręcznik, korzystaliśmy z materiałów od wykładowców.

INFORMATYKA I BIOSTATYSTYKA

W tym przypadku sytuacja jest podobna, były to zajęcia głównie praktyczne i podręcznik nie był koniecznością.

 

 

 

 

Kontakt z nami


Do
góry