Niżej wymienieni Profesorowie sprawują władzę i podejmują te decyzje, które nas jako studentów kierunku lekarskiego najbardziej dotyczą. W związku z tym, każdy student powinien znać te nazwiska.

Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego jest Pan prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Prorektorem ds. Kolegium Nauk Medycznych jest Pan prof. dr hab. n. med. Artur Mazur.

Dziekanem Kolegium Nauk Medycznych jest Pani dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś, prof.UR.

Kierownikiem kierunku lekarskiego jest Pani dr n. biol. Dorota Bądziul.

Jeśli chcecie poznać bliżej Państwa Prorektorów, kliknijcie  w ten link https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/wladze-uczelni

 

natomiast Państwa Prodziekanów https://ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/student/wladze-dziekanskie

 

DO TYCH OSÓB NIE ZWRACAMY SIĘ Z BŁAHYMI SPRAWAMI!

 

Jedynie w wyjątkowo trudnych sytuacjach dydaktycznych należy zwracać się do niżej wymienionych osób, przestrzegając następującej hierarchii i nie pomijając nikogo z tej “drabiny”:

(Starosta grupy - jeśli sprawa dotyczy jego kompetencji)

(Starosta roku - jeśli sprawa dotyczy jego kompetencji)

1. Koordynator dydaktyczny przedmiotu.

2. Kierownik jednostki/katedry/zakładu.

3. Opiekun roku/kierownik kierunku.

4. Prodziekan ds. studenckich.

5. Dziekan Kolegium Nauk Medycznych .

6. Prorektor ds.Kolegium Nauk Medycznych

7. Prorektor ds. studenckich.

 

Kontakt z nami


Do
góry