IFMSA-Poland

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland to organizacja studencka, zrzeszająca studentów medycyny z całej Polski. W ramach swojej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny – IFMSA (International Federation of Medical Students‟ Associations), która działa w 129 krajach na całym świecie, zrzeszając ponad 1,3 miliona członków.

W Polsce w ramach organizacji istnieje obecnie 19 Oddziałów, działających przy Wyższych Uczelniach Medycznych (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Kraków Południe, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Śląsk, Warszawa, Warszawa Północ, Wrocław, Zielona Góra).

Programy Stałe

 

Cała działalność IFMSA-Poland opiera się na sześciu Programach Stałych, z których każdy ma odrębną tematykę, założenia i cele.

Należą do nich:

SCOPH - Standing Committee on Public Health; Program Stały ds. Zdrowia Publicznego

Głównym celem programu jest udział w dbaniu o ogólne zdrowie człowieka, poprzez promowanie zdrowego trybu życia oraz przeprowadzanie badań profilaktycznych.  Dużą popularnością cieszą się akcje polegające na mierzeniu ciśnienia i stężenia glukozy w galeriach handlowych, czy rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Prowadzone są też warsztaty w szkołach i przedszkolach dotyczące tematów okołozdrowotnych i profilaktyki.

 

SCORA - Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS; Program Stały ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS

Prowadzi działalność, która ma na celu przede wszystkim edukację, dotyczącą zarówno profilaktyki zakażeń STI, jak i ich objawów, diagnostyki, leczenia. Akcje skierowane są do różnych grup społecznych. Opierając się na własnych obserwacjach, rozszerzamy naszą działalność o to, co wydaje się nam konieczne. Staramy się mówić coraz częściej o szeroko rozumianym zdrowiu reprodukcyjnym, uczymy o konieczności wizyt u ginekologa, walczymy z przemocą wobec kobiet i stygmatyzacją osób chorych na STI’s.

 

SCORP - Standing Committee on Human Rights and Peace. Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju

Celem programu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na innych ludzi poprzez bliższe spojrzenie na ich problemy. Przedstawiamy problemy z jakimi na co dzień mogą borykać się osoby z niepełnosprawnościami, podkreślamy problemy nierówności i nietolerancji na świecie. Organizujemy też wiele akcji wolontariackie.

 

SCOME - Standing Committee On Medical Education; Program Stały ds. Edukacji Medycznej

Jest to program, którego celem jest dążenie do jak najlepszego przygotowania studentów do przyszłego zawodu i pomoc w rozwijaniu ich zainteresowań poprzez organizację wszelkich praktycznych warsztatów, kursów i prelekcji w dziedzinie medycyny.

 

SCOPE - Standing Committee on Professional Exchange; Program Stały ds. Praktyk Klinicznych

Jest najpopularniejszym i jednocześnie najstarszym programem działającym w IFMSA-Poland, dzięki któremu co roku ponad 300 studentów z całej Polski, będących po 3 roku studiów ma szansę wyjechać na miesięczną praktykę wakacyjną do niemal każdego zakątka świata. W ramach programu prowadzona jest także opieka na incomings, czyli studentami przyjeżdżającymi z innych krajów.

 

SCORE - Standing Committee on Research Exchange; Program Stały ds. Wymiany Naukowej

Organizuje wymianę na praktyki naukowe już od 1. roku studiów! Praktyki w ramach programu SCORE to świetna propozycja nie tylko dla studentów kierunku lekarskiego, ale też innych! Daje on szansę poznania oraz skorzystania z doświadczeń, rozwiązań i technologii stosowanych przez najlepsze ośrodki naukowe na świecie.

Oddział Śląsk

 

Oddział Śląsk IFMSA-Poland działa przy SUMie już od wielu lat i jest jedną z najprężniej rozwijających się organizacji studenckich. Rocznie organizujemy setki różnych akcji współpracując z Władzami Uczelni i miasta, mediami oraz innymi organizacjami, takimi jak STDL czy DKMS.

Włączamy się w projekty realizowane przez Katowice, Chorzów czy Zabrze, a także przygotowujemy liczne warsztaty, szkolenia i treningi dla studentów kierunków medycznych.

 

Adres Oddziału:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Oddział Śląsk

ul. Medyków 26, pokój 8

40-752 Katowice

Korzyści płynące z członkostwa…

 

Za udział w akcjach, koordynację czy organizację otrzymuje się punkty, w zależności od zaangażowania i poświęconego czasu. Zbiera się je przez cały rok, a dają one możliwość wyjazdu na wymiany naukowe oraz praktyki wakacyjne za granicę. Można także brać udział w głosowaniach i spotkaniach członków.

W październiku organizowane są spotkania informacyjne, na których poznasz listę krajów dostępnych w danym roku, szczegóły rekrutacji i terminarz. Jednak to nie wszystko!

Dzięki członkostwu masz możliwość poznania wielu wspaniałych ludzi (z całej Polski i świata), rozwijać swoje umiejętności, brać udział w licznych szkoleniach, stać na straży praw człowieka jak i sprawdzić się w działalności na rzecz profilaktyki zdrowotnej! Możesz również realizować swoje autorskie pomysły projektów, jak i przewodniczyć tym, które już istnieją.

Kontakt z nami


Do
góry