Jak wyjechać na wymianę?

 

Wyjazd na praktyki wakacyjne i wymianę naukową jest często główną motywacją do dołączenia do naszej organizacji. Trudno się dziwić, bo jest to niepowtarzalna okazja do rozwoju, podróży i poznania ludzi z całego świata związanych z medycyną.

Droga od aplikacji do samego wyjazdu, może wydawać się długa i skomplikowana, ale spokojnie, poniżej znajdziecie dokładne instrukcje. Co więcej, na początku roku akademickiego, przed rekrutacją na wymiany zawsze organizowane jest spotkanie, na którym wyjaśniamy cały ten proces.

 

1. Dołącz do IFMSA.

Jest to pierwszy i najważniejszy punkt. Aby móc aplikować na wymiany i praktyki musisz być pełnoprawnym członkiem IFMSA-Poland Śląsk. Poszczególne kroki w drodze do członkostwa zostały opisane poprzednich rozdziałach.

2. Zbieraj punkty.

Poprzez udział w akcjach organizowanych przez nasz Oddział, pełnienie ról w koordynowaniu akcji i zarządzie dostaje się punkty. Te punkty mają bardzo duże znaczenie w rekrutacji na praktyki/wymiany zagraniczne. Nie ma określonej ilości punktów, które trzeba zdobyć - wszystko zależy od ilości miejsc w danym kraju na ten rok oraz ile chętnych będzie chciało też tam jechać. Oczywiście najlepiej jest mieć jak najwięcej punktów. Podczas rekrutacji dodatkowe punkty przyznawane są m.in. za działalność naukową, oceny czy przynależność do kół naukowych.

3. Wybierz program, na który byś chciał jechać.

W ramach wyjazdów zagranicznych koordynowanych przez IFMSA wyróżniamy dwa programy:

 • SCOPE - dotyczy praktyk klinicznych. Jest to wyjazd trwający 4 tygodnie, podczas którego odbywa się praktyki kliniczne w jednym z wielu szpitali na całym świecie. Mogą być one zaliczone na poczet obowiązujących nas praktyk wakacyjnych. Przeznaczony dla studentów kierunku lekarskiego, którzy rozpoczęli już zajęcia kliniczne. Oznacza to, że można aplikować na niego będąc na 3 roku studiów.
 • SCORE - dotyczy wymiany naukowej. Jest to wyjazd trwający 4 tygodnie, podczas którego odbywa się staż naukowy w jednej z wielu placówek naukowych na świecie. Najczęściej związane jest to z pracą w laboratorium lub uczestnictwem w pisaniu pracy naukowej. Przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków okołomedycznych. Można z niego skorzystać nawet po pierwszym roku nauki.

4. Pilnuj kalendarza rekrutacji.

Pojawia się zazwyczaj na początku października na mailingu; różni się co roku.

5. Zapoznaj się z listą dostępnych miejsc i warunkami praktyk/wymiany obowiązującymi w danym kraju.

Na grupie naszego Oddziału, oraz na listach mailingowych będą się pojawiać 4 listy zawierające ilość dostępnych miejsc w konkretnych krajach. Należą do nich

 • Lista ogólnopolska wczesna - ukazująca się najczęściej pod koniec października. Dotyczy członków wszystkich Oddziałów w kraju.
 • Lista lokalna - ukazuje się najczęściej w podobnym czasie jak ogólnopolska wczesna. Dotyczy tylko członków naszego Oddziału.
 • Lista ogólnopolska późna - ukazuje się na początku grudnia. Dotyczy członków wszystkich Oddziałów w kraju
 • Substytucje - pojawiają się na początku stycznia, a kolejne nabory trwają przez resztę roku. Wtedy aplikujesz na konkretny kontrakt, z którego ktoś zrezygnował. Nie możesz na nie aplikować, jeśli dostałeś już inny kraj.

Po przeczytaniu listy i przed aplikowaniem, koniecznie zapoznaj się z zasadami wymiany do konkretnych krajów!

https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/scope

https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score

A jeśli masz problem z wyborem najbardziej interesującego Cię kraju, polecamy zapoznać się z relacjami innych studentów. Tam też znajdziecie najświeższe informacje o wymianach i substytucjach.

https://m.facebook.com/ExchangesIFMSAPolandPL/

6. Naszykuj wszystkie wymagane dokumenty.

 • kwestionariusz papierowy ( to w nim potwierdzasz średnią w dziekanacie czy udział w kołach naukowych)
 • certyfikat językowy/zaświadczenie z studium języków obcych (przed naborem w Oddziale organizowane są też egzaminy dla osób, które nie maja innego zaświadczenia)
 • potwierdzenie opłaty składki członkowskiej

Dokumenty mozna przesyłać też w formie elektronicznej (skany).

7. Aplikuj.

Wypełnij kwestionariusz online i złóż wszystkie dokumenty do LEO/LORE. Możesz wybrać 5 krajów z listy ogólnopolskiej i 5 z listy lokalnej (jednak te z listy ogólnopolskiej mają pierwszeństwo).

8. Czekaj na wyniki.

Wyniki zazwyczaj pojawiają się w ciągu 2 tygodni.

9. Co dalej?

Od teraz musisz bardzo pilnować terminów, bo możesz stracić swój kontrakt.

Najważniejsze jest, aby się zarejestrować do panelu ifmsa.org i wypełniasz APPLICATION FORM. Musisz załączyć wszystkie dokumenty wymieniona przez kraj goszczący w exchange conditions. Dodatkowo konieczne jest uiszczenie opłat przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji:

 • opłata kontraktowa 250 zł
 • opłata zwrotna 300 zł
 • opłata za studenta przyjeżdzającego 500 zł

 

Czy są jeszcze inne możliwości wyjazdu?

 

Tak!

Możliwe jest jeszcze wyjechanie na wymiany w ramach działalności innych Programów Stałych. Obecnie Polska uczestniczy w SCORA X-Change oraz Public Health Exchange (PHEx). Taki wyjazd to przede wszystkim tematyczne warsztaty i szkolenia. Rekrutacja tutaj jest zupełnie inna, polega na wypełnieniu Formularza Google i na podstawie odpowiedzi wyłaniani są zwycięzcy uczestnicy z całego świata. Przede wszystkim brana jest pod uwagę motywacja i późniejsze wykorzystanie wiedzy, w mniejszym stopniu liczy się doświadczenie. W ogóle nie są brane pod uwagę punkty, a wyjeżdżając wcale ich nie zużywasz. Informacje o naborach możecie znaleźć na mailingu w różnych momentach roku.

Kontakt z nami


Do
góry