Informacje o przedmiocie


Rok studiów I
Liczba ECTS 1
Sposób zaliczenia Zaliczenie na obecność

Gdzie?


Katedra Nauk Społecznych, Zakład Historii Medycyny i Farmacji

Prowadzący zajęcia: dr n. hum. Maria Kempa

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Przedmiot odbywa się na kampusie (przy ul. Jordana), na jednej z sali wykładowych.

 

Jak często?

Pięc spotkań w pierwszym semestrze po 1,5h


Jak wyglądają zajęcia?


Co jest potrzebne?

Nic ;)

 

Jak wyglądają zajęcia?

Prowadząca na pierwszych zajęciach opowiada o początkach medycyny w starożytności, a na każdych kolejnych ocenia przygotowane przez studentów prezentacje. Same zajęcia, chociaż z perspektywy studenta nie są najważniejsze, można się z nich dużo dowiedzieć, a prowadząca zapytana, chętnie dzieli się ciekawostkami z dziedziny medycyny i leczenia.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Zaliczenie dostaje się na podstawie obecności i przygotowanej prezentacji.

 


Kontakt z nami


Do
góry