Informacje o przedmiocie


Rok studiów I i II
Liczba ECTS 3 (1 rok) i 2 (2 rok)
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Studium Języków Obcych

Kierownik studium: dr. n. hum. Julia Makowska Songin

Strona: studiumjezykow.sum.edu.pl

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

W akademiku na rokitnicy, na parterze

 

Jak często?

Raz w tygodniu, oba semestry na pierwszym roku i drugim roku.


Jak wyglądają zajęcia?


Co jest potrzebne?

Podręcznik, najlepiej ksero

 

Jak wyglądają zajęcia?

1 ROK

Nie ma podziału na podgrupy pod kątem znajomości ogólnej języka angielskiego. Przedmiot rozpoczyna się od wprowadzenia do języka medycznego – od poziomu, który zapewne większość z was już posiada, tj. nazwy poszczególnych organów i układów. Z czasem słownictwo może stać się nieco bardziej zaawansowane. Każdy nauczyciel prowadzi zajęcia na swój sposób, w większym lub mniejszym stopniu bazując na obowiązującym podręczniku. Wszystkie grupy po opracowaniu danej partii materiału piszą test sprawdzający wiedzę nabytą podczas zajęć. Ogólnie bardzo przyjemne zajęcie, nie ma się czego obawiać.

 

2 ROK

Zajęcia wyglądają tak jak na pierwszym roku. Czasami zmienia się prowadzący, czasami nie. Nadal obowiązuje ten sam podręcznik, po poszczególnych rozdziałach piszemy testy sprawdzające.

 


Jak sprawdzana jest wiedza?


Jak wyżej, testy zaliczeniowe po każdym dziale. Warto się do nich przylożyc, by potem mieć zwolnienie z egzaminu teoretycznego.

 

Egzamin

Po DRUGIM roku.

Odbywa się po drugim semestrze, w sesji letniej. Składa się z dwóch części praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna to prezentacja ustna na dowolnie wybrany, około medyczny temat. Wcześniej zawsze co najmniej jedne zajęcia są poświęcone temu jak dokładnie ma wyglądać. Kilka ostatnich zajęć (a więc część praktyczna jest przed sesją) poświęcone jest właśnie na te prezentacje, zazwyczaj 3-4 osoby podczas jednych. Część teoretyczna to test pisemny składający się z 70 pytań. Można być z niego zwolnionym (z oceną 5), jeśli średnia ocen z dwóch lat wynosi co najmniej 4,5 a prezentacja zaliczona jest na 90%.


Materiały i książki


English for medicine. Podręcznik da studentów medycyny - J. Ciecierska, B. Jenike


Kontakt z nami


Do
góry