Informacje o przedmiocie


Rok studiów I
Liczba ECTS 2
Sposób zaliczenia Zaliczenie na ocenę

Gdzie?


Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej

Kierownik katedry: prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Kierownik ćwiczeń: dr. hab. n. med. Paweł Nadziakiewicz

Strona katedry: http://anestezjologia.sum.edu.pl/

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Szpital ŚCCS “Śląskie Centrum Chorób Serca”, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, Zabrze

 

Jak często?

Zajęcia odbywają się według harmonogramu (kilka spotkań), w drugim semestrze


Jak wyglądają zajęcia?


Co jest potrzebne?

  • fartuch medyczny
  • maseczka jednorazową do przeprowadzania sztucznego oddychania

 

Jak wyglądają zajęcia?

Jak w przypadku większości przedmiotów, zajęcia różnią się w zależności od tego, który asystent zostanie Wam przydzielony. Wśród prowadzących możecie spotkać zarówno anestezjologów, jak i ratowników medycznych. Zajęcia są w dużej mierze teoretyczne, czasem zdarzają się jakieś ciekawostki. Podczas niektórych spotkań studenci mają okazję przećwiczyć w praktyce to, z czym zapoznali się w teorii - np. RKO z wykorzystaniem fantomów (dorosły, dziecko i niemowlę), pomiar ciśnienia tętniczego, unieruchamianie kończyn, podstawy działania i obsługi defibrylatora. Zdarzało się nam też ćwiczyć intubację, chociaż to bardziej jako ciekawostka niż element pierwszej pomocy.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Na zajęciach nie ma wejściówek, a prowadzacy rzadko pytają. Na koniec semestru - przed sesją - odbywa się zaliczenie testowe (50 pytań zamkniętych).


Materiały i książki


Na zajęcia zapoznajcie się z najnowszymi wytycznymi dot. pierwszej pomocy: https://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html


Kontakt z nami


Do
góry