Informacje o przedmiocie


Rok studiów I
Liczba ECTS 6
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Katedra prowadząca zajęcia: Katedra i Zakład Chemii

Gdzie odbywają się zajęcia? w Katedrze i Zakładzie Chemii na terenie kampusu, ul. Jordana 19 

 


Jak wyglądają zajęcia?


Zajęcia z chemii odbywają się raz w tygodniu w drugim semestrze.

Rozpoczynają się około 45-minutową prelekcją, a następnie przechodzi się do laboratorium. 

W laboratorium najpierw piszemy krótką kartkówkę, a następnie przygotowujujemy różne związki chemiczne w parach. 

(Semestr zimowy) w połowie semestru 2 kolokwia (z teorii i obliczeniówka), pod koniec semsetru drugie kolokwium z teorii. Na koniec zaliczenie testowe (50 pytań zamkniętych).


Jak sprawdzana jest wiedza?


Na każdych ćwiczeniach jest krótka kartkówka. W ciągu semestru piszemy też osobno test z zadań obliczeniowych i test teoretyczny,

Egzamin końcowy w sesji letniej ma formę egzaminu składającego się 50 pytań.


Materiały i książki


1.Wykłady z chemii – skrypt dla studentów pod red. K.Luks-Betlej i B.Janoszki, Ś.U.M., Katowice, 2010.
2.Ćwiczenia z chemii – skrypt dla studentów pod red. K.Luks-Betlej i B.Janoszki, Ś.U.M., Katowice, 2010.


Kontakt z nami


Do
góry