Informacje o przedmiocie


Rok studiów I
Liczba ECTS 5
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Katedra i Zakład Biofizyki

Kierownik katedry: dr hab. n. med. Sławomir Grzegorczyn

Strona katedry: http://www.biofiz.sum.edu.pl/

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Jest to pierwszy budynek na lewo, jeśli wchodzicie przez główną bramę (budynek, w którym jest główna szatnia).

 

Jak często?

Raz w tygodniu w drugim semestrze.


Jak wyglądają zajęcia?


Co jest potrzebne?

  • fartuch
  • instrukcje i protokoły do ćwiczeń
  • papier kancelaryjny i milimetrowy (na niektóre ćwiczenia)
  • kalkulator naukowy (niekoniecznie na zajęciach, ale warto mieć w domu do sporządzania protokołów)

 

Jak wyglądają zajęcia?

Przez pierwszą część zajęć z biofizyki zajęcia mają charakter ćwiczeń, na których przez pierwsze 45 minut trwa wejściówka dotycząca tematu zajęć w tym dniu ćwiczeniowym. Następnie grupa udaje się na poszczególne części sali, gdzie wykonuje doświadczenia, po czym spisuje wyniki, na podstawie których są potem wykonywane sprawozdania z ćwiczeń.

Poszczególne grupy ćwiczeniowe zostają przydzielone do odpowiednich sekcji (podział znajdziecie na stronie katedry). Gdy już się zorientujecie, w której sekcji wylądowaliście, w tym samym miejscu odczytacie, które ćwiczenie jako pierwsze wam przypada. Na stronie katedry każde ćwiczenie posiada rozpiskę literatury wraz z rozdziałami, które obowiązują na wejściówki i do realizacji ćwiczeń. Po wspomnianej wejściówce zaczynają się odpowiednie zajęcia, podczas których, według instrukcji, wykonywane są różne doświadczenia na przyrządach w 3 osobowych grupach. Waszą pracę uwieczniacie w protokole, który znajdziecie na stronie e-learningu (tak jak i instrukcje -wzory sprawozdań). W domu na podstawie danych z protokołu sklejacie swoje sprawozdania (według wzoru). Czasami trzeba posiedzieć nad nim dłużej, gdyż wymagane są obliczenia, tabelki i wykresy. Przynosicie je na następne zajęcia, a wasz prowadzący ocenia je w trakcie i niestety czasem oddaje je do poprawy.

Po skończeniu wszystkich ćwiczeń (6 ćwiczeń, 6 tygodni) następuje zmiana trybu na seminaria (4). Seminaria są czasowo krótsze, jednakże zakres obowiązującego materiału jest często większa aniżeli w przypadku ćwiczeń.

Przez pierwszą cześć zajęć seminaryjnych studenci przedstawiają przed grupą swój temat z danego działu. Starosta grupy otrzymuje listę tematów, do których się przypisujecie i w parach przygotowujecie prezentację (na podstawie podręczników). Warto jest zrobić je jak najszybciej, gdyż kolokwium obejmuje zagadnienia ze wszystkich prezentacji. Na semkach nie jest to jednak wejściówka, a kolos i ma miejsce pod koniec zajęć. W trakcie tych dwóch godzin naprawdę wiele może się ułożyć w głowie. Podczas tygodni seminariów nie wykonujemy sprawozdań.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Wejściówki i kolokwia

Obydwa zaliczenia składają się z około 5 pytań opisowych, macie na nie 45 minut. Jeśli do danych pytań w podręczniku dołączone są wzory czy schematy to warto je uwzględnić, zwiększa to prawdopodobieństwo zaliczenia pytania, nawet jeśli dużo w odpowiedzi nie napisaliście. Dobrze jest napisać cokolwiek przy każdym pytaniu, prowadzący są uczuleni na puste kartki.

Na poprawy kolokwiów i wejściówek umawiacie się bezpośrednio z prowadzącym, co najczęściej ma miejsce przed następnymi zajęciami. Na poprawę (odrobienie) całych zajęć (ćwiczeń i seminariów w przypadku np. źle uzupełnionych protokołów) przewidziane są specjalne dni, na których możecie też poprawić parę zaliczeń na raz. Możliwe jest poprawianie u innych prowadzących.

 

Egzamin

Ma miejsce w sesji letniej, składa się z 70 pytań jednokrotnego wyboru. Warto przerobić wcześniej pytania z aplikacji mediclearn oraz e-learning.


Materiały i książki


  1. Materiały do ćwiczeń z biofizyki i fizyki. Pod redakcją B.Kędzi (skrót – Kędzia)
  2. Podstawy biofizyki. Podręcznik dla studentów medycyny. Pod redakcją A.Pilawskiego (skrót – Pilawski)
  3. Biofizyka. Podręcznik dla studentów. Pod redakcją F.Jaroszyka (skrót - Jaroszyk)

Kontakt z nami


Do
góry