Informacje o przedmiocie


Rok studiów I
Liczba ECTS
Sposób zaliczenia Zaliczenie na obecność

Gdzie?


Gdzie odbywają się zajęcia? centrum Zabrza, Plac Traugutta 1 


Jak wyglądają zajęcia?


Bardzo przyjemny i innowacyjny przedmiot poruszający tematykę sztucznych narządów. Prowadzony jest przez wybitnego specjalistę w tym zakresie. Częsć z nich ma miejsce w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w centrum Zabrza w otoczeniu eksponatów sztucznych serc i robotów, co sprawia, że zajęcia są pasjonujące i docierają do studentów. 


Jak sprawdzana jest wiedza?


Brak wejściówek, zaliczenie przedmiotu poprzez przygotowanie w grupie kilkuosobowej prezentacji multimedialnej na temat wybranego przez siebie sztucznego narządu.


Kontakt z nami


Do
góry