Informacje o przedmiocie


Rok studiów I
Liczba ECTS 2
Sposób zaliczenia Zaliczenie na obecność

Gdzie?


Gdzie odbywają się zajęcia? centrum Zabrza przy placu Traugutta 1, czasem w szpitalu na 3 maja na Katedrze i Zakładzie Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki Obrazowej w Zabrzu.

http://radiologia.sum.edu.pl/


Jak wyglądają zajęcia?


Zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie i polegają głównie na oglądaniu zdjęć radiologicznych, studenci dowiadują się jak wykonuje się dane badanie oraz jak je interpretować. Wykłady są nieobowiązkowe, ale za to całkiem ciekawe. 

 


Jak sprawdzana jest wiedza?


Na chwilę obecną na I roku zaliczenie tylko z obecności. Przedmiot ma trwać dalej na II roku studiów i wtedy wiedza będzie weryfikowana poprzez  "szpilki radiologiczne" (na zdjęciach obrazowych).


Kontakt z nami


Do
góry