Znajdziecie tutaj najważniejsze linki do stron związanych z naszą Uczelnią i Oddziałem Poznań IFMSA-Poland ❤️

 Strony Internetowe 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu https://www.ump.edu.pl/

Wydział Lekarski https://wl.ump.edu.pl/

Wydział Medyczny https://wm.ump.edu.pl/

Wydział Farmaceutyczny https://wf.ump.edu.pl/

Wydział Nauk o Zdrowiu https://wnoz.ump.edu.pl/

Uczelniane Centrum Obsługi Studentów https://ucos.ump.edu.pl/

WISUS https://uczelnia.ump.edu.pl/sso/

Biblioteka Główna UMP http://www.bg.ump.edu.pl/

IFMSA-Poland Oddział Poznań https://poznan.ifmsa.pl/

 Instagram 

IFMSA-Poland Oddział Poznań https://www.instagram.com/ifmsa_poland_poznan/

IFMSA-Poland https://www.instagram.com/ifmsa_poland/

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu https://www.instagram.com/umpoznan/

 Facebook 

Peer Support IFMSA-Poland https://www.facebook.com/peersupportIFMSA

Peer Support Poznań https://www.facebook.com/peersupportpoznan

IFMSA-Poland https://www.facebook.com/IFMSA.Poland

IFMSA-Poland Oddział Poznań https://www.facebook.com/poznanIFMSA

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu https://www.facebook.com/UMPoznan

Uczelniane Centrum Obsługi Studentów UMP https://www.facebook.com/profile.php?id=100057749615917

Wydział Lekarski UMP https://www.facebook.com/wl1ump

 

Kontakt z nami


Do
góry