Anatomia z embriologią i podstawy genetyki

 

Informacje o przedmiocie

Rok studiów

1

Liczba ECTS

22.00

Sposób zaliczenia

Egzamin

Gdzie?

 

Wszystkie zajęcia, zarówno wykłady jak i ćwiczenia odbywają się w Katedrze Anatomii na ul. Mikołaja Kopernika 12. Niektóre wykłady będą dostępne na platformie Pegaz, co umożliwi oglądanie wykładu, np. w domu. Wykłady, ćwiczenia, kolokwia oraz egzaminy online odbywały się za pośrednictwem platformy MS Teams.


Jak wyglądają zajęcia?

 

Zajęcia odbywają się w dwóch formach: wykład i ćwiczenia.

Wykłady w formie online prowadzone na platformie MS Teams.

- Najważniejsze jednak są ćwiczenia. Do spełnienia ich założenia wymagany jest Wasz AKTYWNY udział w tych zajęciach. Większość asystenów pyta w trakcie, więc wymagane jest wcześniejsze opanowanie tematu od strony teoretycznej. Ilość czasu spędzonego z preparatem będzie procentowała na kolokwiach i egzaminie – szczególnie podczas części praktycznej. Wiele struktur jest do siebie bardzo podobnych, dlatego należy jak najlepiej się zapoznać z preparatem, jeżeli zależy nam na dobrym wyniku (część praktyczna dla większości jest łatwiejsza i jest dobrą okazją do nadrobienia punktów z części teoretycznej). Ćwiczenia online polegają na omówieniu danego tematu przez prowadzącego w formie prezentacji na MS Teams.


Rozwiewając wszelkie wątpliwości, informujemy, że zajęcia odbywają się na prawdziwych ciałach, a nie na fantomach/manekinach/modelach. Są to specjalnie przygotowane ciała donatorów, którzy postanowili oddać się po śmierci na cele naukowe. Dlatego też, należy obchodzić się z nimi z szacunkiem i starać się zbytnio ich nie zniszczyć. Im lepiej zachowane preparaty, tym łatwiej rozpoznać struktury w czasie kolokwium :) Ci bardziej wrażliwi nie mają powodów do obaw – w czasie pierwszych zajęć nie zobaczycie zwłok na sali, ponieważ naukę anatomii zaczyna się od układu kostnego. W czasie roku akademickiego zostaną przeprowadzone kolokwia, podzielone tematycznie.

Materiał przedmiotu z zakresu anatomii jest podzielony na 8 części (tak jak książki, co ułatwia naukę), realizowane w podanej niżej kolejności: (szczegóły na stronie Katedry Anatomii katedra-anatomii.cm-uj.krakow.pl): 

1. Anatomia ogólna i osteologia; 

2. Czaszka;

3. Ośrodkowy układ nerwowy;

4. Szyja i głowa;

5. Klatka piersiowa;

6. Kończyna górna

7. Brzuch i miednica;

8. Kończyna dolna

Na każdym kolokwium mogą również pojawić się zagadnienia embriologiczne dotyczące danego działu. 

UWAGA!! Najważniejsze w waszej dalszej edukacji na kierunku lekarsko-dentystycznym zdecydowanie będą zagadnienia z czaszki, szyi i głowy. Do tych tematów będziecie co roku wracać, więc warto przyłożyć się do ich nauki, żeby na kolejnych latach było łatwiej.

Jak sprawdzana jest wiedza?

 

W ciągu roku trzeba się zmierzyć z ośmioma kolokwiami.  

--> Każde z kolokwiów podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną

1. Część TEORETYCZNA to test z 35 pytaniami zamkniętymi (w przypadku kolokwium z GISu oraz Czaszki pytań jest 60) podzielony na część jednokrotnego wyboru z 5 odpowiedzi (w przypadku zaliczeń online część pytań jest wielokrotnego wyboru z 4 możliwych odpowiedzi) i tzw. „część ze śmiesznymi pytaniami”. Niech nie zmyli Was nazwa! Podczas ich rozwiązywania będzie Wam często bliżej do łez niż do śmiechu, ale z czasem dojdziecie do wprawy – spokojnie! W zadaniu podane są cztery stwierdzenia 1-4. Odpowiedzi natomiast wyglądają tak: 

  1. zdania 1 i 3 są prawdziwe,
  2. zdania 2 i 4 są prawdziwe, 
  3. zdania 1,2,3 są prawdziwe,
  4. wszystkie są prawdziwe,
  5. brak prawidłowych STWIERDZEŃ (a nie odpowiedzi A, B, C, D)

2. Cześć PRAKTYCZNA to tzw. „szpilki”. Każdy ze studentów musi rozpoznać i poprawnie nazwać 10 szczegółów anatomicznych. Preparaty rozłożone są po 2 w 5 salach, a na każdą z sal macie po 1 min (co daje średnio 30s na preparat czyli szpilkę" - ale jeśli będziecie coś wiedzieć od razu, zostanie wam odpowiednio więcej czasu na pozostałe). Należy podać dwie nazwy: polską i angielską lub łacińską. Początkowo nazwy struktur mogą wydać się wam zbyt długie, by w ogóle zapisać je w tak krótkim czasie, ale zapewniamy, że to tylko pierwsze wrażenie i czasu jest naprawdę wystarczająco :) Po przejściu 5 sal jest dodatkowa minuta przy stoliczku bez preparatów, aby sprawdzić swoje odpowiedzi i ewentualnie coś zmienić/dopisać.

Za każdą dobrze podaną nazwę otrzymacie 2 pkt (1 pkt za nazwę polską i 1 pkt za nazwę angielską/łacińską), co w sumie daje 20 z części praktycznej.


Zarówno część praktyczna jak i teoretyczna wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na czas, gdyż bynajmniej nie ma go w nadmiarze.

Podczas kolokwiów zbieracie punkty - należy uzbierać 50% z sumy kolokwiów, by uzyskać zaliczenie (czyli móc podejść do egzaminu w pierwszym terminie). Dla osób, które nie osiągną tego wyniku, przewidziane jest kolokwium dopuszczeniowe odbywające się ok. 1 tydzień przed 2 terminem egzaminu (nie ma możliwości podejścia do 1 terminu gdy nie uzbiera się 50% pkt w całym roku)- warunkiem zaliczenia go jest uzyskanie co najmniej 50% punktów. ,,Dopuszczeniówka” składa się ze 100 pytań tak samo jak egzamin.

 

Oczywiście dobre wyniki będą nagradzane w postaci dodatkowych punktów (asystent może przyznać 10 pkt przed ostatnim kolokwium za pracę całoroczną, wyniki, aktywność na zajęciach); możliwe jest także uzyskanie zwolnienia z części praktycznej, a nawet - przy bardzo wysokich wynikach - z części teoretycznej.  Warto o tym pamiętać :) Więcej informacji znajdziecie na stronie katedry i na pierwszych zajęciach.

Osoba, która uzyska w ciągu całego roku min. 60% pkt uzyskuje możliwość podejścia do 3 terminu, który jest ustny. Dodatkowo od 60% pkt co kolejne 10 pkt otrzymuję się 1 pkt doliczony do egzaminu teoretycznego. Nie licząc roku 2019/2020 maksymalna ilość punktów do zdobycia w całym roku to 500 (490 z kolokwiów oraz 10 pkt od asystenta) więc: 250 pkt – dopuszczenie do egzaminu, 300 pkt – 3 termin oraz 1 pkt doliczony do egzaminu, 310 – 2 pkt doliczone, 320 – 3 pkt doliczone …

Punkty dodatkowe do egzaminu doliczane są zarówno do 1 jak i 2 terminu egzaminu.

Egzamin (składa się z części praktycznej - 20 szpilek i z części teoretycznej - 100 pytań zamkniętych) i odbywa się on zazwyczaj w czasie sesji letniej. Aby zdać należy uzyskać 50% z praktyki i 60% z teorii. 

We wrześniu odbywa się drugi termin egzaminu. 


Materiały i książki

 

Podstawowe źródło wiedzy stanowią:

1) tzw. "skawiny" lub "skrypty", czyli 8 tomów "Anatomii prawidłowej człowieka" pod red. Jerzego A. Walochy wyd. UJ

2) atlas anatomii człowieka, np. Sobotta, Prometeusz, Sinielnikov czy Netter, czy jakikolwiek osobiście wpadnie w wasze gusta. Dodatkowe, a przy okazji bardzo przydatnym źródłem są materiały od starszych studentów, np. wuzetki.pl i fotograficzny atlas anatomii, np. McMinn lub Yokochi.

Całkiem ciekawą dodatkową opcją jest aplikacja na PC „Complete Anatomy” i jej odpowiedniki dla innych niż Windows systemów operacyjnych oraz na urządzenia mobilne.


Porady

 

Asystenci z chęcią odpowiadają na pytania studentów, nawet poza czasem trwania zajęć. Przed egzaminem prosektorium jest otwarte dla wszystkich studentów do powtórek we własnym zakresie. W wyznaczonych godzinach asystenci mają wtedy dyżury, podczas których są gotowi do pomocy. Waszym podstawowym źródłem wiedzy będą uczelniane skrypty pod redakcją prof. Walochy, tzw. „Skawiny”.

Aby dobrze wypaść na pierwszych szpilkach, przećwicz pisanie nazw struktur na czas np. nazywając te zaznaczone w atlasie fotograficznym. Warto również poprosić asystenta, by po zrealizowaniu części materiału na ćwiczeniach przeprowadził próbne szpilki w waszej sali - pozwoli to oswoić się z formą kolokwium i sprawdzić swoją wiedzę przed "ostatecznym starciem" :)

Warto również nauczyć się skrótów w nazwach np., ,,n.” oznacza nerw, ,,m.” mięsień itp. – są one dopuszczalne i ułatwiają pisanie przydługich nazw ;)

Na początku może być bardzo ciężko! Nauka może kończyć się rzucaniem książkami, przekleństwami i poczuciem bezradności. Ale trening czyni mistrza, więc na pewno dacie sobie radę, jak reszta studentów i lekarzy, którzy przeszli ten etap!

Samodyscyplina, niezrażanie się i wytrwałość pozwolą Wam na zdanie anatomii i to nie tylko na 3.0 :)

 

 

Histologia z cytofizjologią

 

Informacje o przedmiocie

Rok studiów

1

Liczba ECTS

12.00

Sposób zaliczenia

Egzamin

Gdzie?

 

Wszystkie zajęcia z histologii odbywają się w Katedrze Histologii, przy ul. Mikołaja Kopernika 7. Część wykładów odbywa się w Sali Wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej, zaś część jest dostępna online na platformie Pegaz.


Jak wyglądają zajęcia?

 

Zajęcia z histologii prowadzone są na dwa sposoby – wykłady i ćwiczenia. Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu w swoich grupach (powstaje również 5 gr zebrana z pojedynczych osób z każdej grupy) następuje zmiana asystentów w grupach po semestrze. Podczas zajęć dostaje się zestaw preparatów z danego tematu, ogląda się je pod mikroskopem, omawia z prowadzącym oraz – uwaga – przerysowywuje do swojego zeszytu (wszelkiego typu tablety i iPady również mogą być, ale zapytajcie wcześniej swojego asystenta, czy możecie, nie wszyscy zgadzają się na urządzenia mobilne na zajęciach). Tak, dobrze przeczytałeś – na zajęciach z histologii będziesz mógł wykazać się zdolnościami plastycznymi. Na początku zajęć odbywa się najczęściej wejściówka z tematu, z którego będą ćwiczenia, którą trzeba zaliczyć (można mieć 1 niezaliczoną wejściówkę w ciągu semestru, resztę trzeba poprawić). Zwykle mają one po dziesięć pytań, a poprawnie trzeba odpowiedzieć na sześć z nich (u niektórych asystentów wystarczy 5). Po zajęciach asystent ogląda Twoje rysunki i zatwierdza ich poprawność swoim podpisem. 

Wykłady są prowadzone przez profesora Lisa i koncentrują się na najważniejszych informacjach  - stanowią pewnego rodzaju esencję z „Kompendium Histologii”, które to jest zalecanym przez katedrę podręcznikiem. Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie katedry i stanowią podstawę, wraz z wcześniej wymienionym „Kompendium Histologii” do nauki tego przedmiotu na studiach.

Zwykle dokładna nauka z wykładów wystarczy do zaliczenia przedmiotu, jednak, jeśli akurat nie byłeś na jakimś wykładzie, a nie czujesz się pewnie z danego tematu „Kompendium Histologii” przyjdzie ci z pomocą!


Jak sprawdzana jest wiedza?

 

W czasie kursu histologii odbywają się trzy kolokwia, z których trzeba uzyskać min. 50 % pkt łącznie ze wszystkich, ale min. 1 kolokwium trzeba zdać na 60 %. Kolokwium z cytologii składa się z 40 pytań, tkanki z 60 pytań, a ząb z 40.

Za uzyskanie z kolokwium min. 90% doliczane są 2 pkt do egzaminu teoretycznego.

Egzamin jest dwuczęściowy – dzieli się na część praktyczną i teoretyczną. Ta druga ma formę podobną do kolokwium, z tym, że w teście egzaminacyjnym jest 100 pytań (w roku 2019/2020 było ich 80 ze względu na specyficzną sytuację z nauczaniem zdalnym). Część praktyczna pozwala się wykazać wiedzą, którą zdobywa się na wszystkich ćwiczeniach – Waszym zadaniem będzie rozpoznawać określone preparaty pod mikroskopem oraz elektronogramy, czyli obrazy z mikroskopu elektronowego skaningowego. Za uzyskanie min. 14 pkt na 15 doliczane są do egzaminu teoretycznego 2 pkt, jeśli do wyższej oceny brakuje właśnie 1-2 pkt.


Materiały i książki

 

Do nauki histologii najlepsze jest „Kompendium Histologii” wydawnictwa naszego Uniwersytetu oraz prezentacje dostępne na stronie Katedry. Aby przygotować się do egzaminu praktycznego warto skorzystać z tzw. „szkiełek”, dostępnych w ksero przy Katedrze Anatomii, wuzetek dostępnych na stronie wuzetki.pl, oraz repetytorium praktycznego dostępnego na stronie Katedry.


Porady

 

Będziesz potrzebować kredki, zwłaszcza odcienie różu i fioletu. Serio :D

 

 

Historia medycyny i stomatologii

 

Informacje o przedmiocie

Rok studiów

1

Liczba ECTS

2

Sposób zaliczenia

Egzamin

Gdzie?

 

Seminaria odbywają się przy ul. Kopernika 7 lub w budynku Towarzystwa Lekarskiego na ul. Radziwiłłowskiej 4 (jest to ulica dochodząca do ul. Kopernika). Wykłady dostępne są online na platformie Pegaz. 


Jak wyglądają zajęcia?

 

Podczas seminariów prowadzący, korzystając z prezentacji, opowiadają historię medycyny polskiej (głównie dotyczącej Krakowa). Bywa bardzo anegdotycznie. Jedne z seminariów polegają na oprowadzeniu po muzeum znajdującym się w budynku Towarzystwa Lekarskiego na Radziwiłłowskiej 4. 
Wykłady poświęcone są historii medycyny na świecie począwszy od starożytności aż po przełomowe odkrycia ostatniego stulecia. 

Bezstresowe zajęcia, które dla wielu okazują się zaskakująco interesujące.


Jak sprawdzana jest wiedza?

 

Kurs kończy się egzaminem ustnym, który obejmuje materiał z seminariów oraz wykładów. Na egzamin wchodzimy trójkami, z reguły przebiega w miłej atmosferze i polega na wylosowaniu trzech pytań. Pytania udostępniane są wcześniej na stronie Katedry (khm.cm-uj.krakow.pl/). 


Materiały i książki

 

1. Władysław Szumowski: „Historia medycyny filozoficznie ujęta”

2. Tadeusz Brzeziński: „Historia medycyny”

3. Bronisław Seyda: „Dzieje medycyny”

4. Zdzisław Gajda: „O ulicy Kopernika w szczególności o Wesołej w ogólności”

5. Zdzisław Gajda: „O Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego”

6. Zdzisław Gajda :”Do historii medycyny wprowadzenie”

7. Zarys historii nauczania medycyny w Polsce do roku 1939

(wybrane zagadnienia), pod red. Andrzeja Śródki


...ale spokojnie, nie trzeba tego wszystkiego czytać, o ile uważało się na zajęciach.


Porady

 

Na tych zajęciach dowiecie się o osobach, od których nazwisk wzięły się nazwy wielu krakowskich ulic :)

 

 

 

Pierwsza pomoc medyczna i elementy pielęgniarstwa

 

Informacje o przedmiocie

 

Rok studiów

1

Liczba ECTS

2.00

Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Gdzie?

 

Zajęcia prowadzone są w dwóch miejscach: na ul. Mikołaja Kopernika 17 w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym na ul. Św. Łazarza 16. Będą także dostępne materiały online na platformie Pegaz.


Jak wyglądają zajęcia?

 

Zajęć jest siedem z zakresu udzielania pierwszej pomocy, resuscytacji i użycia AED i dwa z zakresu przygotowania do praktyki pielęgniarskiej. Grupy dziekańskie dzielone są na dwie podgrupy, które mają zajęcia w tym samym czasie, ale z innym prowadzącym. Dla większości będzie to tylko przypomnienie zasad RKO z naciskiem kładzionym na poprawność wykonywania danych czynności.

W czasie zajęć z zakresu przygotowania do praktyki pielęgniarskiej nauczycie się techniki mierzenia ciśnienia i pobierania krwi z fantomu. Mimo małej ilości zajęć, jest to wystarczający czas, aby nauczyć się obu czynności. Gdyby jednak ktoś czuł niedosyt, zawsze można poćwiczyć w domowym zaciszu... 


Jak sprawdzana jest wiedza?

 

Zaliczenie z obydwu części tego przedmiotu stanowi zwykle nie stanowi problemu - po pierwszej części (pierwsza pomoc) części polega na zareagowaniu w sytuacji podanej przez prowadzącego zajęcia, a po drugiej należy zmierzyć ciśnienie komuś z grupy i pobrać krew (spokojnie, tylko od fantomu).


Materiały i książki

 

Niewymagane są żadne materiały oprócz karty obecności ;)

 

 

Praktyki wakacyjne po 1 roku

 

Informacje o przedmiocie

Rok studiów

1

Liczba ECTS

4 (po 2 pkt za obydwie części)

Sposób zaliczenia

Zaliczenie na obecność

Gdzie?

 

Szpitale - do krakowskich obowiązuje rejestracja kto pierwszy ten lepszy". Istnieje możliwość odbycia praktyk w innych szpitalach w Polsce lub za granicą po uzyskaniu zgody dyrekcji.


Jak wyglądają zajęcia?

 

Praktyki po pierwszym roku kierunku lekarsko-dentystycznego (w odróżnieniu od kierunku lekarskiego) podzielone są na dwie części: praktyka w zakresie organizacji ochrony zdrowia (którą część osób odrabia „na recepcji” w praktykach lekarsko-dentystycznych, a część po prostu przez miesiąc uczęszcza na oddział, a i tak ma zaliczoną tę część – zależy od tego gdzie się zarejestrujesz i jaki będzie twój zakres obowiązków narzucony przez opiekuna praktyk) oraz praktyka lekarska na chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych lub na chirurgii szczękowo-twarzowej (jest to typowa praktyka pielęgniarska na oddziałach szpitalnych mimo „praktyka lekarska” w nazwie).

Są to pierwsze z praktyk klinicznych, które czekają nas co roku w wakacje i trwają miesiąc (120 godzin). Nie ma wyznaczonych tematów na każdy dzień, nie ma grup studenckich, za to w końcu można mieć kontakt z pacjentem. Po pierwszym roku poznajemy, jak zorganizowany jest szpital i dokumentacja w nim prowadzona oraz wykonujemy proste czynności pielęgniarskie (w tym pobieranie krwi!). Chodzi o to, żeby zaznajomić się ze strukturą i atmosferą szpitala. To, jak wyglądają praktyki, zależy w dużej mierze od tego, gdzie się trafi i od nastawienia samego studenta. Ci bardziej odważni przy odrobinie szczęścia mogą samodzielnie wykonywać wiele procedur wykraczających poza działania sugerowane do wykonania w czasie tych praktyk i zdobyć cenne doświadczenia.


Porady

 

Osoby spoza Krakowa nierzadko odbywają praktyki w rodzinnym mieście. Dobrze jest zaplanować, gdzie chcesz spędzić cały miesiąc wakacji.

Szpitale w dużych miastach oferują szerszy wybór oddziałów i bardziej specjalistyczne metody. Z drugiej strony w małych miejscowościach z reguły student może liczyć na większą swobodę działania i czas poświęcany mu przez opiekuna praktyk.


Warto okazywać chęci i zainteresowanie- studenci, którzy tego nie robią, często nie są angażowani do najbardziej interesujących i rozwijających aktywności. Wraz z zaufaniem zdobytym u personelu możesz wykonywać coraz bardziej samodzielne zadania.

 

 

 

Profilaktyka stomatologiczna

 

Rok studiów

1

Liczba ECTS

3

Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Gdzie?

 

Zajęcia odbywają się w Instytucie Stomatologii przy ul. Montelupich 4 w Aulach lub salach fantomowych w zależności od specyfiki danych zajęć. W roku 19/20 zajęcia oraz wykłady odbywały się na MS Teams.

Jak wyglądają zajęcia?

 

Zajęcia w formie tradycyjnej trwają około 5h (nie martwcie się, jeśli dobrze się przygotujecie do zajęć skończycie wcześniej!). W formie online 1-2h, prowadzący omawia dany temat i często pyta (ogłasza co będzie na następnych zajęciach i z czego się przygotować)

Egzamin w formie tradycyjnej zawierał pytania zamknięte oraz otwarte z zakresu materiału poruszanego na zajęciach.

Egzamin w formie online odbywał się na MS Teams i składał się z 4 pytań otwartych/opisowych.

 

Porady

 

Wato przychodzić przygotowanym na zajęcia, gdyż czasem pyta bardzo szczegółowo.

 

 

Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny 1/2 

 

Rok studiów

1, 2

Liczba ECTS

3

Sposób zaliczenia

Zaliczenie

Gdzie?

 

Ćwiczenia oraz wykłady w formie tradycyjnej odbywają się w Instytucie Stomatologii UJ CM przy ul. Montelupich 4 - w formie online na platformie MS Teams.

Jak wyglądają zajęcia?

 

Na zajęcia trzeba przyjść z zestawem swoich narzędzi, o którym poinformują Was prowadzący na pierwszych ćwiczeniach. Będą to bardzo praktyczne zajęcia, na których przybliżona zostanie wam specyfika pracy z danymi materiałami (woski, gips, masy alginatowe). Na każdych ćwiczeniach musicie uzyskać pozytywną ocenę za wykonaną pracę. Na niektórych zajęciach będzie kartkówka lub pytanie więc warto zawsze być przygotowanym. Przedmiot zaczyna się w drugim semestrze i kończy egzaminem po trzecim semestrze (pierwszym semestrze drugiego roku).

W formie online ćwiczenia polegały na przygotowaniu przez grupę prezentacji na dany temat i jej przedstawieniu. Po semestrze zajęć odbywa się zaliczenie, które składa się z 50 pytań zamkniętych – w tym roku odbyło się w formie zdalnej na MS Teams.

 

Materiały i książki

 

Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej – Stanisław Majewski, Mariusz Pryliński

Porady

 

Uważajcie podczas zajęć, aby nie przypalić sobie włosów!

 

 

Higiena

 

Rok studiów

1

Liczba ECTS

2

Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Gdzie?

 

W formie tradycyjnej na ul. Kopernika 7 na parterze w budynku, w którym odbywają się zajęcia z histologii. W formie online na MS Teams.

Jak wyglądają zajęcia?

 

W formie tradycyjnej ćwiczenia są bardzo przyjemne. Prowadzący omawia dany temat, zazwyczaj daje jakieś ćwiczenie do rozwiązania w grupach. Za przygotowanie prezentacji lub aktywność na zajęciach można zdobyć pkt do zaliczenia. Egzamin składa się z 50 pytań.

 

 

Propedeutyka medycyny i stomatologii

 

Rok studiów

1

Liczba ECTS

3

Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Gdzie?

 

Instytut Stomatologii UJ przy ul. Montelupich 4 w salach fantomowych.

Jak wyglądają zajęcia?

 

Zajęcia polegają na omawianiu tematów, warto być przygotowanym ponieważ odpowiedzi studentów są oceniane. Każdy musi przygotować prezentację, której również warto się nauczyć i ją ładnie przedstawić (lepiej nie czytać z prezentacji ani kartek!). Na niektórych zajęciach pokazywane są nam sprzęty stomatologiczne, które podczas egzaminu będzie trzeba rozpoznać. Na niektórych zajęciach oprócz tradycyjnego pytania przeprowadzane są kartkówki, które również trzeba zaliczyć.

Egzamin składa się z 20 pytań zamkniętych, kilku pytań otwartych oraz części praktycznej (wyświetlane są zdjęcia 10 narzędzi które trzeba rozpoznać i napisać krótko do czego służą)

 

Porady

 

Podczas zajęć, na których pokazywane będą narzędzia najlepiej skupić się na cechach charakterystycznych, które umożliwią rozróżnienie podobnych do siebie narzędzi.

 

 

Informatyka i statystyka medyczna 1/2

 

Rok studiów

1,3

Liczba ECTS

1

Sposób zaliczenia

Zaliczenie

 

Gdzie?

 

Przy ul. Kopernika 7 w Zakładzie Telemedycyny (od wejścia po lewej stronie kompleksu, za budynkiem Katedry Historii).

 

Jak wyglądają zajęcia?

 

Na pierwszym roku głównie prowadzący omawia zastosowanie informatyki w stomatologii i pojedyncze zadania wykonuje się na komputerze. Zajęcia należą do tych raczej przyjemnych i prostych. Druga część przedmiotu odbywa się na 3 roku.

 

 

Filozofia

 

Rok studiów

1

Liczba ECTS

1

Sposób zaliczenia

Zaliczenie

 

Gdzie?

 

Przy ul. Kopernika 7 w Katedrze Biochemii.

 

Jak wyglądają zajęcia?

 

Zajęcia polegają na dyskusjach filozoficznych. Na zaliczenie w zależności od asystenta trzeba przygotować prezentację na wskazany temat lub przeprowadzane jest zaliczenie testowe w formie bardzo prostych pytań.

 

 

J. Angielski

 

Rok studiów

1,2,3,4

Liczba ECTS

2

Sposób zaliczenia

Zaliczeni

Gdzie?

Głównie Centrum Językowe UJ CM przy ul. Radziwiłłowskiej 4, czasami w CDK przy ul. Łazarza 16, lub w innych budynkach ;).

 

Jak wyglądają zajęcia?

 

Przedmiot trwa 3,5 roku i kończy się egzaminem w formie teoretycznej i praktycznej. Zajęcia niewiele różnią się od tych prowadzonych w liceum z tym, że poznajemy słownictwo medyczno-stomatologiczne. W każdym semestrze są 2 kolokwia, które trzeba zaliczyć (można poprawiać) oraz zależnie od semestru jakaś dodatkowa aktywność np. w pierwszym semestrze prezentacja na dowolny temat medyczny. Z zakupem książki warto poczekać do 1 zajęć, podczas których zostanie podana nazwa.

Kontakt z nami


Do
góry