Filip Urbaniak
Koordynator Lokalny Projektu "Peer Support"
E-mail: filip.urbaniak@stud.umed.lodz.pl 

Mateusz Marynowski
Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej
E-mail: lome@lodz.ifmsa.pl

Ernest Kowalski
Asystent Koordynatora Lokalnego ds. Edukacji Medycznej
E-mail: ernestkowalski.lodz@gmail.com

Kontakt z nami


Do
góry