Medycyna = nieustanne wkuwanie

Takimi właśnie równaniami jesteśmy często straszeni. Ciągnące się w nieskończoność godziny przyswajania informacji i różnych kolorowych obrazków, które przerywane są sporadycznymi spotkaniami z ludźmi. Nie na imprezie tylko na kolejnych ćwiczeniach z anatomii, na które i tak nic nie umiesz mimo nieprzespanych 2 nocy. 

Ale czy na pewno? Otóż nie.

Studia medyczne i każde inne nie polegają tylko na nauce i imprezowaniu. Jest to też najlepszy czas na zdobywanie i rozwijanie nowych umiejętności. Taką właśnie możliwość dają organizacje studenckie! oi

Na naszej uczelni jest ich całkiem sporo - każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej przedstawiami krótkie opisy niektórych z nich

 

I  F  M  S  A  

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny - IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). IFMSA jest największą na świecie organizacją studencką. Poprzez 129 organizacji krajowych należą do niej studenci ze 121 państw.

IFMSA posiada 6 projektów stałych. Każdy z nich ma inny główny cel, który jest realizowany przez podlegające mu projekty lokalne.Program "Peer Support" jest jednym z ogólnopolskich projektów lokalnych IFMSA. Wspiera on studentów w stawianiu pierwszych kroków w medyczny świat.

Chcesz wiedzieć więcej o IFMSA-Poland? A może wolisz najpierw zapoznać się z naszym lokalnym oddziałem? Jeżeli tak - odwiedź koniecznie strony IFMSA!

IFMSA

IFMSA-Poland

IFMSA - oddział Łódź

 

S A M O R Z Ą D   S T U D E N C K I 

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi działa w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci UM w Łodzi.

Głównym organem Samorządu jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów- złożona z 36 reprezentantów poszczególnych Wydziałów oraz przedstawicieli Domów Studenckich- na czele z przewodniczącym URSS oraz 4-osobowym Prezydium. Zarówno kadencja URSS   jak i  przewodniczącego trwa 2 lata, a wyboru nowych członków URSS dokonuje ogólne zgromadzenie starostów i vicestarostów wszystkich kierunków, natomiast przewodniczącego wybiera nowa Uczelniana Rada Samorządu Studentów.

Więcej informacji o samorządzie studenckim możesz znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej.

 

A  Z  S

 

AZS to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce działające nieprzerwanie od ponad wieku. Dzięki swojej bogatej historii stał się najbardziej liczną organizacją studencką działającą na polskich uczelniach. Dziś AZS to stowarzyszenie posiadające ponad 42 tys. członków zrzeszonych w ponad 250 klubach i trenujących w ok. 3 tys. sekcji sportowych.

Również UMED posiada swój oddział AZS, który posiada aż 21 różnych sekcji sportowych. Studenci wydziału lekarskiego nie mają obowiązkowych zajęć sportowych, więc AZS jest doskonałym rozwiązaniem. Zachęcamy Was do odwiedzenia oficjalnej strony

 

C  H  Ó  R 

Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powstał w marcu 2005 roku z inicjatywy władz rektorskich. Repertuar chóru jest zróżnicowany. Od polskiej muzyki ludowej, gospel, sakralnej po – wreszcie – muzykę rozrywkową. Członkami zespołu są studenci Uniwersytetu Medycznego oraz jego absolwenci – pracujący już zawodowo jako lekarze, farmaceuci lub ratownicy medyczni. 

Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uświetnia wszelkie uroczystości związane z Uczelnią, bierze udział w corocznych posiedzeniach Senatu, Koncertach Kolęd, ceremoniach rozdania dyplomów, a także podczas bardziej wyjątkowych chwil, takich jak np. wręczanie Doktoratów Honoris Causa.

Zachęcamy do przeczytania więcej na stronie UMEDowskiego chóru 

S  T  N 

Studenckie Towarzystwo Naukowe to organizacja zrzeszająca studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, której celem jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów oraz przygotowywanie ich do pracy naukowo-badawczej. 

Członkowstwo w kołach naukowych daje możliwość spojrzenia na medycynę od strony praktycznej i  stanowi okazję aby rozpocząć swoją karierę naukową już w czasie studiów. Ponadto uczestniczenie w spotkaniach różnych kół ułatwia podjęcie decyzji w kwestii wyboru swojej przyszłej specjlizacji i zapoznania się z nią.

Poczułeś w sobie naukowy zapał do odkrywania? W takim razie odwiedź stronę STNu już teraz!

Kontakt z nami


Do
góry