Jeżeli jesteś maturzystą pragnącym aplikować na kierunek lekarski to ta zakładka jest dla Ciebie! Tutaj znajdziesz wszystkie etapy przez które musi przejść każdy, kto pragnie rozpocząć edukację na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi już w październiku:

1. Rejestracja online i wpłacenie opłaty rekrutacyjnej

01.07 - zamknięcie rejestracji online
07.07 - zamknięcie opłat rekrutacyjnych


Czasu zostało niewiele, więc jeżeli jeszcze nie wykonałeś/-aś powyższych czynności to czas najwyższy

 

2. Uzupełnianie wyników matur

05.05 - ogłoszenie wyników matur
11.05 - zamknięcie uzupełniania wyników matur


Wyniki matur należy wpisywać na swoim koncie online

 

3. Sprawdzenie wyników rekrutacji

15.07 - ogłoszenie I progu punktowego


Próg punktowy ustalany jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Osoby, które uzyskały liczbę punktów równą lub powyżej określonego progu punktowego zostają zakwalifikowane do przyjęcia. Kandydaci, którzy uzyskali wynik poniżej określonego progu nie zostaną przyjęci na studia.

Progi punktowe są ogłaszane średnio co 10 dni. Co roku zmienia się on co najmniej 2-3 razy (zmniejsza się). Dlatego niezakwalifikowanie się do przyjęcia przy I progu punktowym wcale nie oznacza porażki - jest duża szansa, że przy następny próg punktowy obniży się, a Ty zostaniesz zakwalifikowany/-a na studia.

 

4. Składanie dokumentów

15.07 - 21.07 - przyjmowanie dokumentów dla przyjętych osób (I próg punktowy)


Jakie dokumenty należy złożyć:

oryginał lub odpis świadectwa maturalnego lub świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią;
dowód tożsamości wraz z kserokopią;
podpisane podanie o przyjęcie na I rok studiów, wraz z danymi osobowymi, oraz punktami kwalifikacyjnymi uzyskanymi w procesie rekrutacji, wygenerowane przez kandydata z systemu rejestracji elektronicznej;
2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplement;
ksero karty szczepień lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B;
wydruk wyniku testu językowego, dostępnego z panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia

 

Gdzie należy składać dokumenty?

Dział rekrutacji i Kształcenia
pl. Gen. J. Hallera 1 (przy ul. zielonej)
Strefa Obsługii Studenta (parter)

Dojazd
Tramwaje: 9, 9A, 13
Autobusy: 65, 65A, 86, 80, 99, 99A

Jeżeli wciąż masz wątpliwości, zajrzyj na poniższe strony:

Rejestracja online

Aktualności

O kierunku

Niezbędnik kandydata

Poradnik rekrutacyjny

Kontakt z nami


Do
góry