Hej, witamy na Kampusie Łazarskiego!

 

Cieszymy się, że zdecydowałeś się zostać studentem na naszej uczelni. Nasza strona Peer Support ma na celu zapoznanie Ciebie z naszą uczelnią. Czeka Ciebie tutaj wielka przygoda, zatem uczelnia stanie się Twoim drugim domem (dosłownie).


Pierwszy rok jest jednym z trudniejszych. Możesz się spodziewać zajęć od rana do wieczora na uczelni. Czasem zdarzało, że studenci spędzali 12 godzin w budynku uczelnianym. Całe szczęście wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu i nie ma potrzeby przemieszczać się po mieście. Znajdziecie tutaj również miejsca gdzie możecie odpocząć lub zjeść.


Jak dostać się? Adres: ul. Świeradowska 43


Lokalizacja uczelni jest świetna pod kątem komunikacyjnym. W pobliżu znajdziecie stację metra, przystanki autobusowe oraz tramwajowe. W razie, jak chcecie dojeżdżać samochodem, na terenie uczelni znajdziecie parkingi oraz parking podziemny. Same położenie uczelni to zaciszne miejsce w pośrodku osiedla mieszkalnego. Zaraz obok uczelni znajduje się odcinek zieleni z placem zabaw.


Gdzie zjeść na uczelni?


W sektorze F znajduje się stołówka. Zjecie tam obiad na ciepło. Dobre rozwiązanie jak ma się długo zajęcia. Dodatkowo w sektorze A znajduje się bar bistro, znajdziecie tam pizzę, tortille, tosty. W sektorze A i E znajdziecie kawiarnie. W sektorze E znajdziecie stanowisko kawiarni Cophi (bardzo dobra kawka).
Na terenie uczelni są porozstawiane automaty z napojami i przekąskami.


Gdzie odpocząć?


Na terenie uczelni znajdziecie pokoje cichej nauki. Zostaniecie poinformowani na początku roku akademickiego, gdzie takie pokoje znaleźć (ich lokalizacje się często zmieniają). Na pierwszym i szóstym piętrach znajdziecie porozstawiane pufy i stoliki, przy których możecie odpocząć lub pouczyć się. Studenci lubią także korzystać z stołówek i biblioteki. Kiedy na zewnątrz jest ciepło możecie odpocząć na dziedzińcu uczelni.


Jakie fartuchy kupić?


Na zajęcia prowadzone w laboratorium lub sali mikroskopowej, należy posiadać fartuch laboratoryjny z długim rękawem. Natomiast na zajęcia anatomii obowiązują fartuchy chirurgiczne oraz czepki. Na wszystkie typu zajęcia należy posiadać obuwie na zmianę (np. crocs).

 

Zapraszamy Was na zapoznanie się z przedmiotami, na które będziecie uczęszczać podczas pierwszego roku!

 

ANATOMIA CZŁOWIEKA

ROK STUDIÓW: 1 i 2

LICZBA ETCS: 16

SPOSÓB ZALICZENIA: EGZAMIN

Anatomia człowieka jest realizowana w przeciągu trzech semestrów w zakresie wykładów, seminariów oraz wykładów. Obecność jest obowiązkowa na wszystkich zajęciach. W sesji zaliczeniowej pierwszych dwóch semestrów przeprowadzane jest kolokwium zaliczeniowe w formie praktycznej (opisanie 30 struktur w języku angielskim, łacinie lub polskim) i teoretycznej (test 50 pytań jednokrotnego wyboru). Przedmiot kończy się egzaminem, który wygląda podobnie jak kolokwia, jednak obejmuje materiałem całe trzy semestry, a nie dany semestr. Z każdego zaliczenia uzyskuje się ocenę.

Na pierwszych dwóch semestrach realizowana jest anatomia narządowa, będziecie się uczyć o danym konkretnym układzie, np. osteologia ogólna, układ moczowy. Natomiast ostatni semestr polega na nauce topografii danej okolicy, np. topografia kończyny górnej, topografia przestrzeni szyi. Kolejność realizowanych tematów jest wypisana w sylabusie, który zajdziecie na euczelni w zakładce „zasoby” (hasło dostępu dostaniecie na początku roku akademickiego).

Wszystkie zajęcia (poza wykładami) są realizowane na 9 piętrze budynku Uczelni Łazarskiego w sali seminaryjnej i prosektorium. Grupa seminaryjna ma wspólnie prowadzone seminarium, jednak same ćwiczenia przy preparatach są prowadzone w mniejszych grupach (grupach ćwiczeniowych) przez asystentów. Wszystkiego informacje w jakich salach są realizowane zajęcia są umieszczone w waszym planie lekcji, który znajdziecie na Waszym koncie na euczelni. 

Na koniec każdych zajęć przeprowadzane są próbne szpilki. Nie są one podstawą do dopuszczenia Was do kolokwium/egzaminu, są jedynie formą sprawdzenia Was samych siebie. Jednak warto przychodzić przygotowanym na zajęcia, można wtedy jak najwięcej wyciągnąć z zajęć. 

Na trzecim semestrze na każde zajęcia należy systematycznie uzupełniać karty pracy i oddawać co zajęcia. Jest to warunek do bycia dopuszczonym do egzaminu końcowego. 

Jakie książki?

Wiodąca książka- Sokołowska-Pituchowa J.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 2018. Wszystkie zagadnienia zajdziecie w jednej książce. Według opinii Waszych starszych kolegów w tej książce panuje chaos. Wiele zagadnień jest porozrzucanych po książce. Ze względu na to, że jest to książką wiodącą warto ją posiadać, tylko nie każdemu może ona odpowiadać. 

Zamiast jej studenci chwalili sobie Hudak R., Kachlik D., Volny O.: Mermorix anatomia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2015. Mermorix przypomina notatki, które sami byście byli w stanie strwożyć. Wszystko jest wypunktowane, jasno i schludnie odpisane, bez żadnych komplikacji i porozrzucanych informacji. 

Na pewno idąc na studia i rozmawiając z swoimi znajomymi , którzy też studiują kierunek lekarski spotkaliście się z „Bochenkiem”. Według sylabusu Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. T. I-V. PZWL, Warszawa 2016 znajduje się w literaturze uzupełniającej. Każdy student kupuje wszystkie pięć tomów, aby ładnie wyglądały na półce. Znajdą się też i Ci, którzy przeczytają wszystkie pięć tomów. Zależy od Waszych preferencji, jedni będą bardzo polecać i chwalić jako dobra literatura, inni niekoniecznie. Zawsze możecie wypożyczyć Bochenka w naszej uczelnianej bibliotece.

Z książek niewyróżnionych w sylabusie na ostatni semestr bardzo polecana jest „Skawina”, są to zgrabne książeczki. Osiem książek o topografii kończyn, klatki piersiowej, osteologii, czaszki, miednicy, głowy i szyi, brzucha i OUN. W ramach powtórki na ostaniem semestrze bardzo dobra pozycja. 

A atlasy? 

Pomimo tego, że uczycie się anatomii w języku angielskim, łacińskim oraz polskim, warto posiadać jeden atlas w jednym z tych języków. Wiodącymi atlasami są:

- Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka (Mianownictwo łacińskie). Edra Urban & Partner, Wrocław 2019 Tom 1-3

- Netter F.: Atlas anatomii człowieka (mianownictwo angielskie). Edra Urban & Partner, Wrocław 2015

Częściej kupowanym i polecanym jest jednak atlas Sobotta z mianownictwem łacińskim. Oczywiście wszystko zależy od preferencji, które obrazy anatomiczne odpowiadają bardziej. Warto kupić atlas (nie wypożyczyć), aby móc po nim pisać oraz rysować, co może ułatwić naukę. Przy kupnie jednego atlasu w danym języku warto posiłkować się słownikiem, aby łatwo i prawidłowo tłumaczyć nazwy anatomiczne na inne języki obowiązujące. Jednym z nich jest:

- . Spodnik JH.: Mianownictwo anatomiczne polsko-angielsko-łacińskie. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017

Studenci jednak wybierają inną formę tłumaczenia- strona internetowa (prostszą, ale częściej mogą się pojawiać błędy): https://anationary.github.io/pl/slownik-anatomiczny/

Oraz https://ifaa.unifr.ch/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Alpha/All%20KWIC%20W%20LA.htm 

 Bardzo polecamy atlasem rzez wykładowco jest: Yokochi Ch.: Fotograficzny anatomii człowieka. PZWL, dowolne wydanie. Ten atlas składa się z poopisywanych zdjęć mianami anatomicznymi. Atlas możecie wypożyczyć w uczelnianej bibliotece lub pobrać z katalogi biblioteki łazarskiego. 

Uczelnia udostępnia na czas nauki anatomii platformy z pomocami video. Każdy student otrzyma login i hasło do swojego konta. Będziecie mogli zapoznać się z materiałami na platformach. Znajdziecie tam wiele pomocnych materiałów. Na pewno jest to dobra alternatywa do nauki dla osób, które nie preferują tradycyjnej nauki z podręczników. 

- Acland’s Video Atlas of Human Anatomy. Wolters Kluwer

- Grant’s Dissection Videos. Wolters Kluwer

 

BIOCHEMIA Z ELEMENTAMI CHEMII I

ROK STUDIÓW 1, SEMESTR 2

SPOSÓB ZALICZENIA: KOLOKWIUM 

PUNKTY ETCS: 5,5

Przedmiot prowadzony jest w ciągu jednego semestru i jest wprowadzeniem do biochemii z elementami chemii II i III na kolejnych dwóch semestrach. Semestr rozpoczyna się po sesji zimowej. Przedmiot jest realizowany w postaci wykładów, seminariów i ćwiczeń.

Na ćwiczeniach przeprowadzane są wejściówki z materiału określonego w sylabusie przedmiotu, które można w razie nieobecności nadrobić lub poprawić. Ćwiczenia (tak jak większość zajęć laboratoryjnych) odbywają się na 8 piętrze budynku łazarskiego. 

Końcowe zaliczenie obejmuje 20 pytań zamkniętych oraz 5 zadań rachunkowych. 

Profesor koordynująca przedmiot wysyła studentom dostęp do skryptu na podstawie, którego można zdobywać niezbędną wiedzę. 

 

BIOFIZYKA

ROK 1 SEMESTR 1

LICZBA ETCS: 4

SPOSÓB ZALICZENIA: EGZAMIN

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń. 

Ćwiczenia są prowadzone w jednej z sal laboratoryjnych na 8 piętrze. Ćwiczenia przeprowadzane sa w grupach ćwiczeniowych, narzuconych przez plan zajęć. Podczas zajęć studenci wykonują praktyczne zadania nawiązujące do teorii wykładanej podczas poprzedzanego seminarium. Z wykonywanych zadań należy przygotować raport (raporty przygotujecie w grupie ćwiczeniowej podzielonej na jeszcze mniejsze podgrupy). Na każde ćwiczeniach jedna grupa osób (dobieracie się dowolnie) przedstawia prezentację na dany temat narzucony przez wykładowcę. Podczas trwania semestru przeprowadzane są cykliczne kolokwia z danego materiału, których zaliczenie umożliwia przystąpienie do końcowego egzaminu. 

Obowiązujący materiał na egzamin wykładany jest podczas wykładów. 

 

CYTOFIZJOLOGIA

ROK 1 SEMESTR 1

ZALICZENIE: EGZAMIN

PUNKTY ETCS: 4,5

Cytofizjologia realizowana jest w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń.

Podczas seminariów grupy studentów prezentują wykonane prezentacje na tematy wyszczególnione w sylabusie, które są punktowane przez wykładowcę. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 5. Poza tym, na każdych zajęciach przeprowadzana jest wejściówka z materiału przerabianego na zajęciach poprzedzających. Przeprowadzanych jest 6 wejściówek po 3 punkty każda. 

Ćwiczenia odbywają się w sali laboratoryjnej na 8 piętrze. Podczas zajęć każdy student przeprowadza zadania. Podczas ich wykonywania student wykonuje raport, który zdaje na koniec zajęć. Istnieje możliwość uzyskania tzw. punktów indywidualnych, za pojedyncze zadania, które zostaną wyjaśnione podczas zajęć. W ten sposób można zdobyć 4 punkty. Dodatkowo na ćwiczeniach przeprowadzane są wejściówki z materiału obowiązującego na dane ćwiczenia. Istnieje możliwość zdobycia za nie 15 punktów (5 wejściówek po 3 punkty, na ostatnich ćwiczeniach, które są przeprowadzane w sali komputerowej, nie ma zaliczenia).

Aby móc przystąpić do egzaminy końcowego, należy zdobyć 17 punktów w ciągu całego semestru. 20% punktów uzyskanych na ćwiczeniach laboratoryjnych zostaje doliczona do liczby punktów uzyskanych z egzaminu.

 

MEDYCYNA RATUNKOWA 1 - PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI MEDYCYNY KATASROF 

ROK 1 SEMESTR 1

ETCS: 2,5

FORMA ZALICZENIA: ZAICZENIE SEMESTRALNE

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń oraz seminariów. Podczas ćwiczeń istnieje możliwość opanowania podstawowych umiejętności wykorzystywanych w medycynie ratunkowej, według najnowszych wytycznych. Przedmiot jest podstawą dla przedmiotu realizowanego na 3 roku studiów- Medycyna Ratunkowa. 

Przedmiot przeprowadzany jest w Centrum Symulacji Medycznej na 7 piętrze budynku uczelni. Wykorzystywane są fantomy do nauki RKO (osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia) oraz AED.

Zaliczenie przedmiotu ma postać teoretyczna oraz praktyczną. Do praktyki można przystąpić dopiero po części teoretycznej. Podczas zaliczenia praktycznego sprawdzane są nabyte umiejętności podczas całego cyklu ćwiczeń oraz zadawane pojedyncze pytania. 

Wszystkie materiały niezbędne do nauki rozdawane są podczas zajęć. 

 

HISTOLOGIA

ROK 1 SEMETR 1 I 2 

FORMA ZALICZENIA: EGZAMIN 

PUNKTY ETCS: 8

Histologia jest jednym z najobszerniejszych przedmiotów na pierwszym roku. Zajęcia odbywają się co tydzień (seminaria i ćwiczenia) w sali mikroskopowej na 8 piętrze. Seminaria poprzedzają ćwiczenia, na których pisana jest wejściówka  danego tematu. Wejściówka ma postać 10 pytań otwartych. Na każde zajęcia należy się przygotowywać według kolejności tematów wskazanej w sylabusie. Każdy temat odpowiada jednemu rozdziałowi z podręcznika . Sawicki W., Malejczyk J. „Histologia” – PZWL, Warszawa 2012, wydanie VI. Wykładany materiał oraz pytania na wejściówkach nie wybiega poza materiał w podręczniku. Dlatego warto zainwestować w tą książkę, aby móc mieć do niej stały dostęp. Histologia jest przedmiotem, który warto się uczyć regularnie. Dzięki temu łatwiej przygotować się do kolokwium semestralnego. Poza tym, aby móc być dopuszczanym do zaliczenia semestralnego, trzeba mieć zaliczoną każdą wejściówkę. W razie niezaliczenia wejściówki w pierwszym terminie, istnieje możliwość ich poprawienia pod koniec semestru.

Na drugich zajęciach z komórki nie ma wejściówki, ale warto się nauczyć tego tematu. Pytania z niego znajdą się na zaliczeniu semestralnym.

Co semestr przeprowadzane jest zaliczenia- praktyczne i teoretyczne. Zaliczenie praktyczne polega na rozpoznaniu 10 preparatów histologicznych. Zaliczenie polega na podchodzeniu do każdego mikroskopu w sali i zapisaniu prawidłowego rozpoznania na kartce przy odpowiednim numerze. 60% prawidłowych odpowiedzi zalicza praktyczne zaliczenie i dopuszcza do kolokwium teoretycznego. Kolokwium liczy 50 pytań jednokrotnego wyboru. Natomiast egzamin składa się z 100 pytań. Do egzaminu można podejście po zaliczeniu wszystkich wejściówek i obu części kolokwiów semestralnych z obu semestrów. 

Na każde zajęcia trzeba przynosić puste białe kartki lub zeszyt z gładkimi kartkami oraz kredki. Struktury spod mikroskopu są przerysowane i opisywane przez studentów na każdych zajęciach. Pod koniec zajęć wykładowca sprawdza, czy rysunki zostały narysowane. 
 

EMBRIOLOGIA

ROK 1 SEMESTR 2

ZALICZENIE: EGZAMIN

PUNKTY ETCS: 3

Embriologia jest osobnym przedmiotem (na innych uczelniach embriologia jest wykładana z histologią). Prowadzony jest przez tą samą kadrę, co histologia. Realizowana jest w postaci seminariów, na których również przeprowadzane są wejściówki (10 pytań otwartych). 

Książka wiodąca: Sadler T.W. ”Langman Embriologia”, 2017, Wydanie XIII, Edra Urban & Partner- materiał wykładany na seminariach opiera się na tym podręczniku.

Egzamin teoretyczny składa się z 50 pytań.

Jest to jeden z trudniejszych przedmiotów, dlatego warto się go sumiennie uczyć. 

 

HISTORIA MEDYCYNY

ROK 1 SEMESTR 1

ZALICZENIE: EGZAMIN

PUNKTY ETCS: 2

Przedmiot jest realizowany w postaci wykładów. Każdą nieobecność należy odpracować napisaniem sprawozdania z opuszczonego tematu. Egzamin obejmuje tylko materiał wykładany na zajęciach. Wszystkie materiały zostają udostępnione.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

ROK 1 SEMESTR 1

ZALICZENIE: kolokwium na zaliczenie (bez oceny)

PUNKTY ETCS: 1

Przedmiot wykładany jest tylko na dwóch spotkaniach, na ostatnim przeprowadzane jest zaliczenie. 

 

SOCJOLOGIA MEDYCYNY

ROK 1 SEMESTR 1

ZALICZENIE: kolokwium

PUNKTY ETCS: 1

Realizowana jest w formie seminariów. Na zakończenie przedmiotu jest przeprowadzane kolokwium. 

 

INFORMATYKA I BIOSTATYSTYKA

ROK 1 SEMESTR 1

ECTS: 4

Przedmiot realizowany w formie seminariów oraz ćwiczeń. Zajęcia polegają na obsłudze programu SPSS (student otrzymuje za darmo program na rok do własnego użytku – kod do aktywacji jest przesyłany poprzez e-mail). Na każdym seminarium i ćwiczeniach jest wejściówka, która nie wpływa na ocenę (oceniana jako zaliczone lub nie). Zaliczenie przedmiotu odbywa się pod koniec semestru i składa się z dwóch części: pierwsza część polega na przeprowadzeniu ankiety na dowolny temat, przeprowadzeniu testów w programie SPSS i sporządzeniu raportu. Druga część natomiast to test składający się z 20 pytań, odbywa się w sesji zaliczeniowej lub pod koniec zajęć (termin zerowy). 

 

GENETYKA

ROK 1 SEMESTR 2

ECTS: 5.5

SPOSÓB ZALICZENIA: EGZAMINY: TEORETYCZNY I USTNY

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów oraz ćwiczeń, materiały potrzebne do nauki są udostępniane przez wykładowców. Są trzy moduły, w każdym z nich są dwie wejściówki oraz kolokwium na zakończenie modułu. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu teoretycznego należy zaliczyć wszystkie kolokwia, natomiast zaliczony egzamin teoretyczny dopuszcza studenta do egzaminu ustnego (3 pytania do wyboru, na dwa należy odpowiedzieć). W ramach jednych ćwiczeń zajęcia są przeprowadzane w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pokazywane są stosowane w genetyce techniki laboratoryjne oraz sprzęt do nich wykorzystywany. Opuszczone seminarium oraz ćwiczenia muszą zostać odrobione w innym terminie.

 

W-F, FAKULTETY

W-f oraz fakultety wybieracie sami na jakie chcecie uczęszczać. Na swojego e-maila dostaniecie pełną listę możliwych do wyboru opcji oraz instrukcję jak zapisać się na wybraną przez Was pozycję. Próbujcie się jak najszybciej się zapisać, bo miejsca zawsze się rozchodzą bardzo szybko.

 

ANGIELSKI

Na początku roku zostanie przeprowadzony test na podstawie którego zostaniecie przydzieleni do odpowiedniej grupy z przypasowanym do Was poziomem języka. W razie niezadowolenia z przydzielonego Wam poziomu grupy, możecie łatwo ją zmienić. Przedmiot realizowany jest przez 2 lata. Zajęcia są prowadzone według preferencji wykładowcy. 

 

 

 

Kontakt z nami


Do
góry