Kiedy rozpoczyna się rok akademicki?

Rok akademicki rozpoczyna się w październiku. W Warszawie warto jednak być kilka dni wcześniej. Odbywają się wtedy m.in. Dni Adaptacyjne oraz inne spontaniczne integracje roku lub grup dziekańskich

 

Co to jest grupa dziekańska?

Grupa dziekańska liczy ok. 20-25 osób i jest podstawowym sposobem podziału rocznika na danym kierunku studiów. Na większości przedmiotów na 1. roku będą jednak obowiązywały mniejsze grupy (A i B). Przydział do grup powinien się pojawić przed rozpoczęciem roku akademickiego drogą mailową.

 

Od kiedy można wypożyczać książki z biblioteki WUM?

Dostęp do konta bibliotecznego będzie aktywny kilka dni po otrzymaniu legitymacji studenckiej. Do logowania wymagany jest numer indeksu oraz numer znajdujący się na rewersie legitymacji (pod kodem kreskowym). Na koncie można zamówić książki, które będą do odbioru w Wypożyczalni.

 

Kim jest starosta_ka grupy?

Starosta_ka to osoba reprezentująca grupę, której imieniu załatwia różne sprawy organizacyjne na uczelni. Starostę_kę grupa wybiera się samodzielnie spośród członków_iń danej grupy dziekańskiej na początku roku (choć zaleca się wybranie wcześniej, np. podczas Dni Adaptacyjnych). Do jego_j obowiązków należy uczestniczenie w obradach Rady Pedagogicznej i ogólnie pojęte dbanie o dobro grupy.

 

Kim jest starosta_ka roku?

Starosta_ka roku pełni funkcje podobną do starosty_ki grupy, ale reprezentuje interesy całego roku. Jest wybierany_a spośród starostów_ek grup na początku roku akademickiego.

 

Co to jest Rada Pedagogiczna?

Jest to semestralne spotkanie starostów_ek grup z przedstawicielami_kami Zakładów i Katedr oraz z Opiekunem Roku. Na radzie ustala się terminy kolokwió, egzaminów i zaliczeń oraz rozwiązuje problemy dotyczące dydaktyki na danym roku.

 

Co to jest portal SSL VPN?

Po zalogowaniu się na portal uzyskuje się dostęp do Wirtualnego Dziekanatu, skryptów i publikacji wykupionych przez Bibliotekę WUM na ibuk.libra.pl. Do zalogowania są potrzebne informacje z legitymacji studenckiej. Oddzielne logowanie tymi samymi danymi potrzebne jest do wglądu do większości materiałów dydaktycznych na stronach Zakładów i Katedr (np. szpilki).

 

Gdzie jest dziekanat i co mogę w nim załatwić?

Dziekanat Wydziału Lekarskiego do tej pory znajdował się na 6. piętrze w Rektoracie (patrz mapa). W związku z remontem tego budynku tymczasowo Dziekanat WL znajduje się w budynku Wydziału Farmaceutycznego (ul. Banacha 1). Link do bezpośrednich stron Dziekanatów można odnaleźć na stronie WUM lub wyszukać w Internecie. Dziekanat to miejsce, w którym można załatwić prawie wszystkie sprawy związane ze studiami – legitymacje, podania, zaświadczenia.

 

Czy jest możliwość uzyskania stypendium naukowego na 1. roku?

Tak, jest taka możliwość. Finaliści i Laureaci Olimpiad stopnia centralnego mają możliwość uzyskania stypendium dla najlepszych studentów. Na początku roku powinny się ukazać informacje na ten temat na stronie DOSu (Dział Obsługi Studenta).

 

Co to jest „dysk” i jak uzyskać do niego dostęp?

Dysk to są zebrane materiały elektroniczne w ramach dysku Google. Dostęp do niego otrzymuje się zaraz na początku roku akademickiego.

Kontakt z nami


Do
góry