Jako że stajecie się dumnymi członkami naszej niemałej studenckiej braci, życie zacznie stawać przed Wami coraz to nowsze i bardziej wymagające sprawy, z którymi będziecie się musieli zmierzyć. Mając na uwadze to z jakimi problemami sami mierzyliśmy się rozpoczynając nowe życie, często w nowym środowisku chcemy udzielić Wam kilku rad i podzielić się informacjami, do których czasami ciężko się dokopać. Jednym z takich problemów są finanse, kto z nas chociaż raz w życiu nie cierpiał na brak pieniędzy? Jest na to sposób, a w zasadzie to nawet kilka - Brace yourself!

 

Stypendia 

Na naszym uniwersytecie jest ich kilka rodzajów:

 

Stypendium rektorskie dla najlepszych studentów oraz oddzielne dla najlepszych studentów zaczynających pierwszy rok studiów. Pierwszą opcję na razie zostawimy, bo nie będzie Was dotyczyć natomiast co do drugiej: Stypendia tego rodzaju przyznawane są tylko laureatom bądź finalistom olimpiad przedmiotowych o następującym zasięgu przedmiotowym: Biologia, Chemia, Fizyka i co ciekawe również Ekologia!

 

Stypendium socjalne dla osób będących w trudnej sytuacji finansowej. Do jego uzyskania niezbędne jest sporządzenie dochodowe każdego z członków rodziny, które razem, finalnie nie przekracza przychodu do 1051 zł netto. Bardzo ważne jest to, że sporządzenie dochodowe ma być z roku poprzedzającego bezpośrednio rok składania podania o przyznanie stypendium tj. roku 2020 w tym przypadku. Szczegóły dotyczące zasad ustalenia dochodu czy definicji tego czym jest dochód, a czym nie jest znajdziecie w linkach poniżej.

 

Stypendium specjalne dla osób z orzeczoną prawnie niepełnosprawnością – wystarczy przedłożyć dokument o niepełnosprawności w DSSS UM Lublin, które znajduje się w Domu Studenckim nr 1 na parterze.

 

Zapomoga, w której nie ma jasno określonych warunków przyznania. Można się o nią ubiegać mając dobry powód, który należy przedłożyć we właściwym wniosku.

 

O stypendia warto walczyć, bo są to pieniądze, które uczelnia chce nam przekazać!

Termin składania podań o przyznanie stypendiów upływa odpowiednio: 3 września dla stypendium socjalnego i 30 września dla pozostałych stypendiów.

To jedynie bardzo duży skrót najważniejszych informacji, dla zainteresowanych podaje strony, które należy odwiedzić przed złożeniem dokumentów:

 

Zasady ustalania dochodu 

Terminarz składania dokumentów

Harmonogram prac komisji stypendialnych

Sposoby składania dokumentów

 

 

Kredyt studencki

Jak wiemy nie każdy może ubiegać się o przyznanie stypendium, a wciąż potrzebuje pieniędzy. Dla niego mamy ofertę kredytu studenckiego - prawdopodobnie jedynego kredytu, który naprawdę warto wziąć w życiu ze względu na termin spłacania i oprocentowanie. Kilka słów o samym kredycie:

 

- Może go wziąć każdy student uczelni publicznej i niepublicznej studiujący dziennie, wieczorowo czy zaocznie lecz musiał rozpocząć naukę przed 25 rokiem życia.

 

- Jest to kredyt inny niż wszystkie, ponieważ nie wymagane jest posiadanie zdolności kredytowej, a wręcz przeciwnie, jest ustalony górny pułap dochodu miesięcznego na członka rodziny powyżej, którego kredytu wziąć nie można i wynosi on 2500zł/osobę netto.

 

- Dostępny jest wyłącznie w kilku bankach: PKO BP, Pekao SA, SGB i PBS

 

- Wniosek o przyznanie można składać od 15 sierpnia do 20 października, a ostateczną umowę należy spisać do 31 grudnia.

 

- Kredyt wypłacany jest miesięcznie (przez okres trwania nauki, w wakacje nie), a wysokość rat kredytu jest do ustalenia w zależności od potrzeb i może być zmieniana w trakcie otrzymywania kredytu: 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) i 400 zł (rata obniżona).

 

- Kredyt nie jest oprocentowany przez cały czas jego pobierania i 2 lata po zakończeniu studiów. Dopiero po tym czasie zaczynają narastać odsetki, a oprocentowanie wynosi około 1% w skali roku więc niezmiernie niskie.

 

- Aby uzyskać kredyt potrzebne jest poręczenie, czyli zagwarantowanie, że w razie konieczności ktoś spłaca za nas zaciągnięte zobowiązanie. Najlepszymi poręczycielami byliby rodzice lecz jeżeli rodzice nie żyją, nie utrzymujemy z nimi wystarczająco dobrych stosunków lub ich sytuacja finansowa na to nie pozwala naszym poręczycielem może zostać Bank Gospodarstwa Krajowego bądź Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

- Z kredytu można zrezygnować przed zakończeniem studiów, a pieniądze możemy wykorzystywać w dowolny sposób, nie ma narzuconego ograniczenia.

 

Polecam zapoznać się z tym artykułem, który zestawia oferty wszystkich banków udzielających kredytów studenckich.

Kontakt z nami


Do
góry