Ankieta - ANONIMOWY system oceniania asystentów/przedmiotów, w którym możecie wylać swoje gorzkie żale, ale też napisać co wam się podobało. Zachęcamy do wypełniania - twoje zdanie ma głos!

Asystent - nauczyciel prowadzący zajęcia. Asystentem przedmiotu może zostać osoba z tytułem magistra lub doktora, a nawet profesora. Nie warto mu podpadać ani z nim zadzierać - on decyduje o ocenach studenta oraz dopuszczeniu do egzaminu.

Baza/giełda - zbiór pytań z zaliczeń z poprzednich lat. Pomocny do poćwiczenia przed kolosem/egzaminem ;)

Ćwiczenia - zajęcia praktyczne, na których sprawdzana jest wiedza z danego przedmiotu (tak samo jak na lekcjach w liceum), dlatego należy być na nie na bieżąco przygotowanym, albo przynajmniej udawać i się nie wychylać. Obecność na ogół jest na nich obowiązkowa.

Dziekan - szef wydziału o iście boskich cechach - każdy o nim słyszał, ale (prawie) nikt go nie widział...

Dziekanat - miejsce tłumnie i entuzjastycznie odwiedzane przez studentów. Pracują tu kompetentne i zawsze dyspozycyjne osoby, które z chęcią pomogą Ci załatwić "papierkową" robotę - podbić legitymację, ogarnąć praktyki lub odebrać potrzebne dokumenty.

ECTS - Europejski System Transferu Punktów, który pozwala ujednolicić studia w całej Europie. Do zaliczenia każdego semestru musimy uzyskać konkretną liczbę punktów ECTS, które są przyznawane za zaliczenia przedmiotów. 

Egzamin - test końcowy z całego materiału. Egzaminy razem tworzą sesję *przerażający krzyk w tle*.

Fakultet - dodatkowe zajęcia obowiązkowe (tak, wiemy, brzmi niedorzecznie). W trakcie każdego semestru letniego masz do wyboru dodatkowe zajęcia z listy udostępnionej przez dziekanat. Musisz je zaliczyć, aby zaliczyć semestr. Tematyka zajęć jest różna, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ale uwaga - zapisy są online, więc kto pierwszy ten lepszy!

Godziny rektorskie - odwołane zajęcia!

Immatrykulacja - ceremonia nadania szlachetnego tytułu studenta, wtedy też dostajesz swój nr albumu. Teraz masz obowiązek przedstawiać się jako "student medycyny" każdej napotkanej osobie. Przypominaj o tym codziennie także swoim kolegom z grupy. 

Kliniki - zajęcia praktyczne w szpitalu na różnych oddziałach już od IV semestru (semestr letni II roku). W końcu zobaczysz trochę prawdziwej medycyny, zbierzesz wywiad i zbadasz pacjentów! Zajęcia odbywają się w grupach dziekańskich (5 os, na późniejszych latach 6 os). Każda grupa ma przydzielonego swojego prowadzącego. Kliniki zazwyczaj zaczynają się rano i kończą 12-13. 

Kolokwium (kolos/koło) - sprawdzian, zazwyczaj na koniec modułu/większego zakresu materiału/przedmiotu. 

Ławeczki - najsłynniejsze miejsce spotkań studenckich na Chodźkowie! Znajduje się między akademikami DS 2 i 4. 

Medykalia - juwenalia organizowane przez Samorząd naszego Uniwersytetu. 3 dni wypełnione koncertami, ciekawymi wydarzeniami i zabawą!! Odbywają się w maju na terenie Browaru Perła. Wstęp oczywiście darmowy! 

Moduł - każdy moduł oznacza naukę o innym układzie narządów. Wtedy na wszystkich przedmiotach uczysz się o tym samym układzie. System modułowy dotyczy tylko 1 (histologia, fizjologia, anatomia, immunologia, genetyka) i 2 roku (patofizjologia, mikrobiologia, patomorfologia, genetyka, immunologia). I tak np. moduł A - kości i mięśnie, moduł B - układ pokarmowy... (na 2 roku możliwa zmiana kolejności)

Portal studenta - wirtualny indeks, znajdziesz tam też takie informacje jak: plan zajęć, ankiety, wiadomości od dziekanatu/prowadzących oraz swoje dokumenty. 

Seminarium (semki) - “mini wykład”, czyli zajęcia teoretyczne w mniejszych grupach (15 os), które z założenia mają polegać na prowadzeniu dyskusji prowadzącego ze studentami. W rzeczywistości bywa różnie, ale prawie zawsze jest przedstawiana prezentacja (słynne prezentacje z żółtymi napisami na niebieskim tle) 

Sesja - dwa razy do roku nastaje taki czas, że studenci tracą swój szlachetny tytuł społeczny upoważniający do ciągłych zabaw, picia i oglądania filmików z kotami na Youtube. To jest właśnie sesja - czas egzaminów na przełomie semestrów. Dla uściślenia wyróżniamy sesję zimową i letnią oraz poprawkową, bo przecież "bez spiny, są drugie terminy"...

Sylabus - dokument przygotowywany przez każdą katedrę zawierający ważne informacje dla studenta: tematy zajęć, spis podręczników, sposób zaliczenia przedmiotu. Uwaga - sylabus może się zmieniać w trakcie roku - bądź na bieżąco!

Szpilki - praktyczne zaliczenia z anatomii. Odbywają się na koniec każdego modułu (razem z zaliczeniem semek i zaliczeniem u asystenta). Do szpilek uczymy się z listy udostępnionej przez katedrę, na której mamy podane konkretne struktury i ich nazwy po polsku i po angielsku. Dosyć stresujące doświadczenie - musisz umieć rozpoznać każdą strukturę i ją nazwać w ciągu 20s

Warunek - odpłatna możliwość kontynuowania toku studiów z koniecznością powtórnego odrobienia przedmiotu. Mowa o przedmiotach, których nie udało nam się zdać nawet w sesji poprawkowej.

Wejściówka - kartkówka przed zajęciami. Gdyby jednak była po zajęciach, to już jest wyjściówka

Zerówka - inaczej "przedtermin" albo "termin zerowy". Jest to dodatkowy termin do zaliczenia egzaminu przeznaczony dla osób z najlepszymi ocenami z danego przedmiotu. Grozi przypięciem łatki "kujona" i "pupilka" przez innych studentów, ale i tak warto się postarać!

Zimbra - uczelniana poczta, na którą przychodzą ważne komunikaty jak np. spotkania z rektorem, informacje o szczepieniach (bardzo na czasie).

 

 

 

Kontakt z nami


Do
góry