Rekrutacja na studia – przewodnik

Drogi Kandydacie, jeśli jesteś zainteresowany studiami na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, aplikuj! Nie martw się zawiłościami procesu rekrutacji, z naszą pomocą nie sprawi Ci to żadnego problemu.

Co jest brane pod uwagę w trakcie rekrutacji:

 1. Oceny uzyskane na egzaminie „nowej matury” z biologii, chemii lub fizyki
 2. Oceny z matury międzynarodowej IB lub oceny z egzaminu wstępnego z biologii i chemii lub fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym (dla absolwentów „starej matury”).
 1. Egzamin wstępny jest obowiązkowy (!) dla absolwentów „starej matury” (zdawanej przed 2005 r.) oraz dla kandydatów
  legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa. Absolwenci „nowej matury” nie mogą przystąpić do tego egzaminu. Egzamin będzie przeprowadzony w oparciu o arkusze egzaminacyjne odpowiadające podstawie programowej matury na poziomie rozszerzonym danego przedmiotu, obowiązujące od 2015 r. i oceniany na takich samych zasadach jak egzamin maturalny.

Terminy przeprowadzenia egzaminu:

 • Egzamin wstępny z biologii – 8.06.18 godz. 9.00
 • Egzamin wstępny z fizyki – 11.06.18 godz. 9.00
 • Egzamin wstępny z chemii – 12.06.18 godz. 9.00
 1. Świadectwo Matury Międzynarodowej (IB), poziom HL i SL. Oceny ze świadectwa dojrzałości przelicza się na punkty według tabeli:

Excellent (7) – 100

Very good (6) – 85

Good (5) – 70

Satisfactory (4) – 30

Mediocre (3) - 30
 

Harmonogram

Po założeniu konta, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zarejestrować się na kierunek, którym kandydat jest zainteresowany. Kandydaci na drugi stopień, którzy nie znają numeru dyplomu (są w trakcie obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej), proszeni są o wpisywanie fikcyjnego numeru  „-1”. Po obronie pracy proszę wpisać prawidłowy numer dyplomu.

Wszystkie informacje rekrutacyjne dotyczące zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia, wpisanie na listę rezerwową i decyzje o przyjęciu, będą umieszczane wyłącznie na koncie indywidualnym kandydata.

 

 • 2.05 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski.

 

 • 8.06 – 12.06 egzaminy z biologii, chemii lub fizyki dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i farmację z elementami nauk chemicznych

Egzamin wstępny jest obowiązkowy dla absolwentów „starej matury” (zdawanej przed 2005 r.) oraz dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą. Absolwenci „nowej matury” nie mogą przystąpić do tego egzaminu.

 

 • 9.07 – ostatni dzień rejestracji dla pozostałych kandydatów

 

 •  

Każdy otrzymuje indywidualny numer konta, na który musi wpłacić opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój PESEL. Przed dokonaniem wpłaty upewnij się, czy napewno wpisałeś poprawny numer konta.

 

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku/specjalności. Zapisując się na ten sam kierunek/specjalność studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, wnosi się tylko jedną wpłatę.

Brak opłaty rekrutacyjnej na koncie Uczelni w wymienionych powyżej terminach wyklucza automatycznie kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

 • do 13.07 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych.

 

 • 16.07 – rozpoczęcie przyjmowania dokumentów przez komisje rekrutacyjne. Dokumenty złożyć muszą zarówno przyjęci na studia jak i rezerwowi. Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO. W dniach od 16.07 do 21.07 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę.

 

 • 21.07. godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też przesłanych pocztą)

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
 2. Kserokopia świadectwa maturalnego (dojrzałości), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (absolwenci nowej matury) po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 4. Kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 5. Jedną fotografię o wymiarze 35×45 mm oraz fotografię w wersji elektronicznej (w programie IRK)
 6. Zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (skierowanie lekarskie zostanie wręczone kandydatom w momencie wydawania decyzji o przyjęciu na studia. Wówczas student I roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy do dnia 28 września 2018 roku – dzień adaptacyjny. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia student nie zostanie dopuszczony do zajęć praktyczno-dydaktycznych.

W przypadku dokumentów nadesłanych pocztą wymagany UWIERZYTELNIONY ODPIS NOTARIALNY

Dokumenty składamy w kartonowych teczkach wiązanych, na których należy napisać kierunek studiów, imię i nazwisko oraz dokładny adres (z numerem kodu pocztowego).

 

 • do 23.07 – ogłoszenie list przyjętych

 

Jeśli do tego czasu nie zostaniesz zakwalifikowany, nie załamuj się! Rekrutacja trwa do momentu aż nikt z zakwalifikowanych nie zrezygnuje, zwalniając tym swoje miejsce. Nawet we wrześniu możesz otrzymać telefon o przyjęciu na studia.

 

Studia niestacjonarne

Kandydatów na studia niestacjonarne dotyczą  takie same procedury, jak opisane powyżej, obowiązują jednak nieco inne daty:

 

I termin rekrutacji na kierunek lekarski, studia niestacjonarne

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

2.05 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski

8.06 – 12.06 egzaminy z biologii, chemii lub fizyki dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski

25.07 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „nowej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i termin wpłaty opłaty administracyjnej

do 28.07 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych

od 30.07 do 4.08 – przyjmowanie dokumentów przez komisję rekrutacyjną. W dni powszednie komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę.

4.08. godz. 12.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też przesłanych pocztą!) przez kandydatów zakwalifikowanych oraz rezerwowych.

6.08 – ogłoszenie list przyjętych

 

Jesteś zdecydowany na Lekarski w Opolu ? Dołącz do naszej grupy na facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/352939098527868/

 

Kontakt z nami


Do
góry