Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny – IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

IFMSA jest największą na świecie organizacją studencką. Poprzez 102 organizacje krajowe należą do niej studenci ze 100 państw. W ramach IFMSA działa ponad 1 000 000 młodych ludzi na świecie. IFMSA ma swój Zarząd wybierany raz w roku na walnym zebraniu. W skład zarządu IFMSA wchodzi prezydent, skarbnik, sekretarz generalny, wiceprezydent ds. zasobów ludzkich i wiceprezydent ds. marketingu. Siedzibą IFMSA jest Ferney-Voltaire we Francji. Siedziba ta jest wspólna z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Lekarzy. Organem nadzorującym pracę Federacji i Zarządu jest Komisja Rewizyjna. Ze względu na zakres działanie cała struktura IFMSA została podzielona na Programy Stałe (Standing Committees).

Walne zebrania członków IFMSA odbywają się dwa razy w roku, w marcu i sierpniu. Są to tygodniowe spotkania, na których podpisywane są kontrakty na wymiany studenckie, opracowywane są nowe projekty, przedstawiane są sprawozdania z programów już działających. Studenci wymieniają się także wiedzą medyczną, prezentują swoje zwyczaje, kultury.

W Polsce Stowarzyszenie działa od 1956 roku początkowo pod nazwą Komitet Koordynacyjny Studentów Akademii Medycznych (KKSAM), a od 1990 roku jako Polish Medical Students’ International Committee (PolMSIC). Osobowość prawną posiada od momentu zarejestrowania w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w kwietniu 1996 roku. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Od 1957 roku należy do IFMSA. W 2000 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, a w dniu 25 kwietnia 2003 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako Stowarzyszenie.

Przynależność do organizacji jest dobrowolna – każdy student medycyny i młody lekarz może stać się jej członkiem po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Stowarzyszenie posiada swoje oddziały na wszystkich Wyższych Uczelniach Medycznych w Polsce.

Organem zarządzającym organizacją jest Zarząd Główny, na czele którego stoi Prezydent. Organem nadzorującym jest Komisja Rewizyjna. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany raz w roku na walnym zebraniu zwanym Zgromadzeniem Delegatów. Spotkania takie odbywają się dwa razy w roku: na jesieni i na wiosnę, przy czym spotkanie jesienne jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Ponieważ liczba członków jest odpowiednio duża są to spotkania delegatów, jednak każdy członek Stowarzyszenia może wziąć udział w zebraniu.

Współpracą z IFMSA i poszczególnymi projektami zajmują się Koordynatorzy Narodowi Programów Stałych, których zakres działania pokrywa się z Programami Stałymi wewnątrz IFMSA:

  • NEO - koordynuje działalność Programu Stałego ds. Praktyk Wakacyjnych (SCOPE)
  • NORE - koordynuje działalność Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (SCORE)
  • NOME - koordynuje działalność Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME)
  • NPO - koordynuje działalność Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH)
  • NORA - koordynuje działalność Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (SCORA)
  • NORP - koordynuje działalność Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP)

Strukturę tę stosuje się odpowiednio na poziomie lokalnym.

IFMSA-Poland jest organizacją pozwalającą studentom rozwinąć swoje zainteresowania zarówno medyczne, jak i niezwiązane z medycyną. Dzięki zrzeszeniu z IFMSA umożliwia poznanie studentów z całego świata i uczestniczenie w wielu międzynarodowych projektach. Jest to niewątpliwą korzyścią dla młodych medyków, która jednocześnie przyczynia się w sposób istotny dla dobra całego społeczeństwa.


Adres oddziału IFMSA-Poland oddziału Śląsk:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
IFMSA-Poland
Oddział Śląsk
ul. Medyków 26, pokój 8
40-752 Katowice

Kontakt z nami


Do
góry