Informacje o przedmiocie


Rok studiów 3
Liczba ECTS 5
Sposób zaliczenia Zaliczenie na ocenę

Gdzie?


Collegium Medicum, ul. Oleska 48 oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Witosa


Jak wyglądają zajęcia?


Dużo zajęć praktycznych, na których zdobywamy umiejętności przydatne w nauce i pracy lekarza


Jak sprawdzana jest wiedza?


W czasie zajęć zadawane są pytania do studentów, na koniec semestru kolokwium zaliczeniowe


Materiały i książki


Materiały od prowadzących oraz W. Noszczyk (red.): “Chirurgia. Repetytorium”, Warszawa 2019, Wydawnictwo Lekarskie PZWL


Porady


Warto aktywnie uczestniczyć i uważać na zajęciach, gdyż wiedza przydaje się do pracy z pacjentem na innych zajęciach w szpitalu niezależnie od specjalizacji/ oddziału.


Kontakt z nami


Do
góry