Informacje o przedmiocie


Rok studiów 3
Liczba ECTS 1
Sposób zaliczenia Zaliczenie na ocenę

Gdzie?


Collegium Medicum, ul. Oleska 48

 


Jak wyglądają zajęcia?


Wykłady dotyczące teorii oraz seminaria na które należy się przygotować i przedstawić prezentację.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Prezentacje, zadania do rozwiązania, kolokwium. W sesji letniej test jednokrotnego wyboru na ocenę. 


Materiały i książki


Mutschler E., Geisslinger G.: Farmakologia i Toksykologia Mutschlera. MedPharm Polska, Wrocław, 2010; Toksykologia współczesna W. Seńczuk Wydawnictwo Lekarskie PZWL


Porady


Warto przyłożyć się do farmakologii, gdyż toksykologia bazuje na wiedzy zdobytej na tym przedmiocie


Kontakt z nami


Do
góry