Informacje o przedmiocie


Rok studiów 3
Liczba ECTS 3
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Collegium Medicum, ul. Oleska 48 (wykłady) oraz Collegium Biotechnologicum ul. Kominka (ćwiczenia)


Jak wyglądają zajęcia?


Wykład - prezentacja wiedzy na auli; ćwiczenia - zajęcia w grupach z częścią teoretyczną i praktyczną; ćwiczenia kliniczne - w szpitalu (z powodu pandemii nie odbyły się)


Jak sprawdzana jest wiedza?


Wejściówki, kolokwia. W sesji letniej egzamin składający się z pytań otwartych.


Materiały i książki


Wateriały otrzymane od Prowadzących oraz Jorde L.B., Carey J.C. “Genetyka medyczna” Wyd. II, red. wyd. pol. B. Kałużewski, Wyd. EDRA Urban & Partner


Porady


Ważne, aby poznać zasady i mechanizmy rządzące genetyką, wtedy łatwiej będzie zrozumieć materiał i zadania


Kontakt z nami


Do
góry