Informacje o przedmiocie


Rok studiów 2
Liczba ECTS 2
Sposób zaliczenia Zaliczenie na ocenę

Gdzie?


Wykłady i seminaria: aula w budynku głównym oraz Collegium Medicum, ul. Oleska 48.

Ćwiczenia: Uniwerystecki Szpital Kliniczny, ul. Witosa oraz WCSM, ul. Oleska 48.


Jak wyglądają zajęcia?


Wykłady i seminaria przeprowadzane są głównie w formie prelekcji Prowadzących, najczęściej te prezentacje są nam później przekazywane do nauki w domu, ale tak jak na innych przedmiotach, zależy to od Prowadzącego. Każdy blok tematyczny prowadzony jest przez lekarzy innej specjalizacji. Ćwiczenia prowadzone po części w szpitalu, a po części w świetnie wyposażonym WCSM, co pozwala zarówno na pierwsze zetknięcie z pacjentem, ale także odpowiednie do tego przygotowanie. Uczymy się także tego, jak prawidłowo przeprowadzić wywiad z pacjentem, jak wykonać badanie przemiotowe i wielu innych podstawowych rzeczy, bez których dobrze wykonywana praca lekarza jest niemożliwa.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Sprawdzenie wiedzy następuje w sesji letniej, piszemy test składający się z 50 pytań jednokrotnej odpowiedzi. Jeśli uważaliśmy na zajęciach i trochę wgłębiliśmy się w przekazane prezentacje, to nie będzie problemów ze zdaniem.


Materiały i książki


Opieramy się głównie na prezentacjach przekazywanych przez Prowadzących


Porady


Przedmiot wprowadzający nas w temat chorób wewnętrznych, co niezwykle przydaje się na kolejnych semestrach, kiedy wgłębiamy się w tematy poszczególnych specjalizacji.


Kontakt z nami


Do
góry