Informacje o przedmiocie


Rok studiów 2
Liczba ECTS 3
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Wykłady i seminaria : aula w budynku głównym oraz Collegium Medicum, ul. Oleska 48.

 


Jak wyglądają zajęcia?


Przedmiot składa się głównie z zajęć teoretycznych, nie mamy ćwiczeń. Poszczególne bloki tematyczne zajęć seminarnych prowadzone są przez lekarzy kilku specjalizacji, m.in: nefrologii, diabetologii. Wiedza jest przekazywana przystępnie i zdecydowanie warto ją na bieżąco przyswajać, ponieważ przydaje się ona na zajęciach z chorób wewnętrznych w późniejszych semestrach.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Sprawdzenie wiedzy odbywa się w formie testowego egzaminu w sesji letniej. Egzamin jest dość szczegółowy.


Materiały i książki


Patofizjologia Kliniczna - B. Zahorska-Markiewicz                                                                                                                                             Interna Szczeklika

W praktyce najlepiej skupić się na prezentacjach przekazywanych przez prowadzących oraz na literaturze, która jest na bieżąco polecana.

 

 

 


Porady


Nauka z pezentacji prowadzących najczęściej umożliwia zdanie egzaminu. 


Kontakt z nami


Do
góry