Informacje o przedmiocie


Rok studiów 3-6
Liczba ECTS różna w zależności od semestru
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Seminaria i wykłady: Collegium Medicum oraz aula w budynku głównym, ul. Oleska 48. Ćwiczenia: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Witosa. 


Jak wyglądają zajęcia?


W zależności od semestru prowadzone są różne przedmioty z chorób wewnętrznych, np. semestr VI to hematologia, hepatologia i endokrynologia, a semestr V: gastroenterologia, diabetologia i nefrologia. Ćwiczenia są prowadzone najczęściej w USK lub WCSM - na początku krótka prelekcja, następnie część praktyczna na danym oddziale lub też na fantomach. Na ćwiczeniach najczęściej jesteśmy podzieleni na podgrupy, co pozwala nam na zdobycie lepszej wiedzy klinicznej i niebywale poprawia kontakt z pacjentem. Seminaria to najczęściej prelekcja.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Na koniec każdego semestru przeprowadzane jest zaliczenie na ocenę w formie testu z przedmiotów, które w danym semestrze były prowadzone. W sesji letniej 6 roku egzamin ze wszystkich części przedmiotu Choroby Wewnętrzne.


Materiały i książki


Interna Szczeklika oraz prezentacje Prowadzących

 


Porady


Jeden z najważniejszych przedmiotów na naszych studiach, ponieważ to on uczy nas praktycznej wiedzy medycznej z danych gałęzi i specjalizacji medycyny. Zajęcia kliniczne są niezastąpione, ponieważ uczą nas kontaktu i prawidłowego postępowania z pacjentem chorującym na dane schorzenie. 


Kontakt z nami


Do
góry