Informacje o przedmiocie


Rok studiów 2, 3, 4, 6
Liczba ECTS różna w zależności od semestru
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Wykłady: aula w budynku głównym, ul. Oleska 48.

Ćwiczenia i semniaria: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Witosa oraz WCSM, ul. Oleska 48 oraz Szpital w Strzelcach Opolskich.


Jak wyglądają zajęcia?


Seminaria i wykłady w formie prelekcji. Na ćwiczeniach prelekcja, a następnie zajęcia praktyczne na Oddziale Pediatrii, które pozwalają nam nauczyć się postępowania i rozmowy z dziećmi, które jak wiadomo są bardzo wymagającymi uwagi pacjentami. Uczymy się także prawidłowej rozmowy z Rodzicami, którzy najczęściej towarzyszą swoim pociechom. 


Jak sprawdzana jest wiedza?


Na koniec każdego semestru przeprowadzane jest zaliczenie na ocenę - test 40 pytań jednokrotnego wyboru. Egzamin na 6 roku.


Materiały i książki


Pediatria - Kawalec,                                                                                                                                                                                                  Prezentacje Prowadzących

 

 

 


Porady


Wiedza jest wnikliwie sprawdzana po każdym semestrze, dlatego lepiej uczyć się na bieżąco.


Kontakt z nami


Do
góry