Informacje o przedmiocie


Rok studiów 2
Liczba ECTS 5
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Wykłady: aula w budynku głównym, ul. Oleska 48. Ćwiczenia i seminaria: Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6


Jak wyglądają zajęcia?


Ćwiczenia rozpoczynają się wejściówką, następnie prelekcja. Seminaria są prowadzone w formie teoretycznej. Wykłady prowadzone przez Profesora - aktualnie następuje zmiana Prowadzącego przedmiot, więc warunki mogą się zmienić.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Na ćwiczeniach i seminariach przeprowadzane są wejściówki w formie pytań otwartych. Kolokwia pisane całym rokiem w auli po zakończeniu danego bloku zajęciowego. Na koniec semestru zimowego egzamin ustny lub testowy.


Materiały i książki


Głównie materiały Profesora i Prowadzących.


Kontakt z nami


Do
góry