Informacje o przedmiocie


Rok studiów 3
Liczba ECTS 1
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Wykłady i seminaria: ul. Oleska 48, ćwiczenia: Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6


Jak wyglądają zajęcia?


Ćwiczenia prowadzone są głównie w formie praktycznej, z krótką prelekcją na początku. Seminaria i wykłady to głównie wiedza przekazywana prelekcji, prezentacji.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Sprawdzenie wiedzy następuje na kolokwiach przeprowadzanych na seminariach, a także wejściówki na wybranych ćwiczeniach. Egzamin na koniec semestru zimowego w formie testu jednokrotego wyboru.


Materiały i książki


Głównie prezentacje Prowadzących i Pani Profesor.


Kontakt z nami


Do
góry