Informacje o przedmiocie


Rok studiów 2
Liczba ECTS 5
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Ćwiczenia i seminaria prowadzone są w Collegium Biotechnologicum przy ul. Kominka, wykłady w auli w budynku głównym na ul. Oleskiej 48. Cwiczenia kliniczne w Zakładzie Mikrobiologii na terenie USK.


Jak wyglądają zajęcia?


Na początku każdych ćwiczeń przeprowadzana jest prelekcja, a następnie przystępujemy do części praktycznej. Profesor prowadzi seminaria, a także wykłady w auli.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Po każdym bloku tematycznym piszemy kolokwium, najczęściej jest ono przeprowadzane na ćwiczeniach. W sesji zimowej przeprowadzany jest egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru. Przygotowujemy także prezetacje na seminaria.


Materiały i książki


Mikrobiologia - Murray, w praktyce wystarczy dokładna nauka prezentacji Prowadzących oraz Profesora.

 


Porady


Systematyczna nauka jest ważna, ponieważ wiedza jest na bieżąco sprawdzana na kolokwiach.


Kontakt z nami


Do
góry