Informacje o przedmiocie


Rok studiów 2, 3
Liczba ECTS 19 w sumie
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Collegium Medicum, ul. Oleska 48


Jak wyglądają zajęcia?


Prowadzone są ćwiczenia z krótką prelekcją Prowadzącego oraz nauką receptury. Każde ćwiczenia mają osobny temat dotyczący receptury i osobny temat konwersatorium. W zależności od prowadzącego na początku ćwiczeń przeprowadzana jest wejściówka. Mamy także wykłady prowadzone przez Profesora.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Wejściówki na ćwiczeniach. Kolokwia zaliczeniowe w formie testu, piszemy je w auli, całym rokiem. Na koniec semestru letniego 3 roku przeprowadzany jest egzamin złożony ze 100 pytań jednokrotnej odpowiedzi.

 


Materiały i książki


Farmakologia i toksykolgia - Mutschler,

Farmakologia - Korbut,

Kompendium Farmakologii - Janiec


Porady


Ważna jest systematyczna nauka, ponieważ materiału jest dużo.


Kontakt z nami


Do
góry