Informacje o przedmiocie


Rok studiów 2
Liczba ECTS 1
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Collegium Medicum ul. Oleska 48

 

Jak wyglądają zajęcia?


Przedmiot trwa jeden semestr. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i seminariów. Na seminariach studenci przygotowują prezentacje i omawiają wybrane tematy, następnie Prowadzący zadanie różne pytania i chętne osoby mogą włączyć się w rozmowę.

 

Jak sprawdzana jest wiedza?


Zaliczenie w formie testu na koniec semestru.


Kontakt z nami


Do
góry