Informacje o przedmiocie


Rok studiów 2
Liczba ECTS 6
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Świetnie wyposażone sale w Collegium Medicum ul. Oleska 48

 

Jak wyglądają zajęcia?


Na ćwiczeniach oglądamy pod mikroskopem preparaty, a następnie je opisujemy i rysujemy w dziennikach laboratoryjnych. Pod koniec zajęć Prowadzący sprawdza nasze rysunki i wpisuje zaliczenie. Na seminaria studenci przygotowują prezentacje, które prezentują, dodatkowo wykładowca omawia też swoją prezentację.

 

Jak sprawdzana jest wiedza?


Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na koniec semestru letniego, jest to zaliczenie praktyczne i polega na rozpoznaniu 3 preparatów, postawieniu rozpoznań i podpisaniu 2-3 szczegółów.

Na każdym seminarium kolokwium w formie pisemnej. 

Na koniec semestru letniego zaliczenie w formie testu. 

 

Materiały i książki


Prezentacje prowadzących.


Kontakt z nami


Do
góry