Informacje o przedmiocie


Rok studiów 2
Liczba ECTS 1
Sposób zaliczenia Zaliczenie na ocenę

Gdzie?


Collegium Biotechnologicum ul. Kominka 6 i Collegium Medicum ul. Oleska 48

 


Jak wyglądają zajęcia?


Przedmiot trwa jeden semestr i realizowany jest w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń. Na ćwiczeniach Prowadzący omawia prezentacje, robimy notatki i wykonujemy zadania w dzienniku laboratoryjnym. Na seminariach słuchamy prezentacji Prowadzącego.

 

Jak sprawdzana jest wiedza?


Zaliczenie dziennika laboratoryjnego (uzupełnienie i wykonanie zadań), zaliczenie wejściówek. Zaliczenie przedmiotu w formie testu zamkniętego na koniec semestru.

 

Materiały i książki


Głównie prezentacje i materiały przekazywane przez prowadzącego.


Kontakt z nami


Do
góry