Informacje o przedmiocie


Rok studiów 1, 2
Liczba ECTS 4
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Wszystkie ćwiczenia odbywają sie w budynku Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej. Seminaria natomiast w budynku Collegium Medicum.


Jak wyglądają zajęcia?


Wspólnym elementem ćwiczeń i seminarium jest 10 minutowa wejściówka, próg zaliczenia 60 procent, a następnie prelekcja która na seminarium zajmuje całe zajęcia natomiast na ćwiczeniach po krótszej prelekcji następuje część laboratoryjna - cwiczenia właściwe.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Wspomniane wejśćówki zaliczone na 60 % uprawniają do pierwszego terminu kolokwium, które polega na uzupełnianiu luk w tekście na podstawie swojej wiedzy. Zdanie wszystkich kolokwiów pozwala nam na uczestnictwo w pierwszym terminie egzaminu. Jest on przeprowadzany w formie testu jednokrotnego wyboru.


Materiały i książki


Wszystko co potrzebne znajduje się na prezentacjach Profesora, natomiast czasem przydają się Harper i Bańkowski.


Porady


Spora ilość materiału wymaga częstego powtarzania.


Kontakt z nami


Do
góry