Informacje o przedmiocie


Rok studiów 1
Liczba ECTS 5
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Wszystkie zajęcia i wykłady odbywają sie w budynku Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej, ul. Kominka.


Jak wyglądają zajęcia?


Najpierw wejściówka, sprawdzająca przygotowanie do zajęć, następnie prelekcja i praca przy mikroskopach lub inna, zależna od rodzaju i tematyki ćwiczeń.


Jak sprawdzana jest wiedza?


I tu sprawa się troche komplikuje. Aby zostać dopuszczonym do jednego z dwóch testów blokowych należy zaliczyć 3 z 5 wejściówek z każdego bloku tematycznego. Same testy blokowe podzielone są na tzw. efekty kształcenia (EK), dotyczące poszczególnej tematyki zajęć. należy zaliczyć je w całości, tzn wszystkie EK - niezaliczenie jednego EK skutkuje niezaliczeniem egzaminu.

Na dwóch seminariach z embriologii i teratogenezy są do zdobycia 3 oceny. Z prezentacji i jej prelekcji, z dyskusji na zajęciach (odpowiadanie na pytania, zadawanie mądrych pytań itd.) oraz z kartkówki na końcu zajęć.

Zaliczenie dwóch seminarów z parazytologii to test praktyczny - rozpoznanie pasożyta na podstawie kraju pochodzenia, objawów, wykresów temperatury itd.


Materiały i książki


Podręcznik Bartela oraz Langman  z embriologii, Antoni Deryło Parazytologia i akaroentmologia medyczna, przydatne są również T.V.N. Persaud - Embriologia i wady wrodzone oraz Zarys Organogenzy Zofii Bielańskiej-Osuchowskiej 


Porady


Materiału jest dużo szczególnie że w nazwie przedmiotu wskazane są 2 obszary wiedzy, a w rzeczywistości znajdują sie tu aż 4 efekty kształcenia, jednak przy odpowiednim rozplanowaniu nauki da się wszystko zdać, a samo prowadzenie zajęć jest najwyższym poziomie, do tego w miłej i kulturalnej atmosferze.


Kontakt z nami


Do
góry