Informacje o przedmiocie


Rok studiów 1
Liczba ECTS 4
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Ćwiczenia:

Część genetyczna: Katedra Biologii Medycznej, ul. Żołnierska 14c

Część molekularna: Dowiecie sie na ćwiczeniach :)


Jak wyglądają zajęcia?


Ćwiczenia:
Na każdych zajęciach zarówno z części genetycznej jak i molekularnej odbywa się krótka wejściówka, która jest odpowiednio w formie otwartych pytań i zamkniętych pytań. Pod koniec ćwiczeń z części genetycznej należy pokazać uzupełniony zeszyt ćwiczeń (który należy kupić już na PIERWSZE ćwiczenia). Zaliczenie to uzyskanie 60% max. liczby punktów.
 


Jak sprawdzana jest wiedza?


Ćwiczenia:
W formie wejściówki -  część genetyczna 5pytań otwartych; część molekularna 5pytań zamkniętych

Wykład:
Na koniec wszystkich ćwiczeń odbywa się egzamin, składający się z 80pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, zaliczenie to uzyskanie co najmniej 60%max. liczby punktów.
 


Materiały i książki


LITERATURA PODSTAWOWA

1) Drewa G., Ferenc T., 2011r., "Genetyka medyczna - podręcznik dla studentów", wyd. Elsevier, Urban & Partner,

2) Buczek A., Dzika E. , 2012r., "Biologia medyczna dla studentów kierunku lekarskiego", wyd. Koliber, Lublin, 

3) Kurnatowski P, Wójcik A., 2010r., "Genetyka - 225 zadań dla kierunków medycznych z przykładami rozwiązań", wyd. Promedi, 

 


Porady


Część genetyczna jest o wiele trudniejsza niżeli molekularna - należy zatem być przygotowanym na zajęcia, gdyż pytania obejmują zakres tego co jest podane na stronie katedry biologii medycznej. Zatem lepiej się nauczyć w godzinkę wieczór przed zajęciami, niż potem pisać zbója z całości materiału, tracąc 1-wszy termin kolokwium :p


Kontakt z nami


Do
góry