Informacje o przedmiocie


Rok studiów 1/2
Liczba ECTS 12
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Ćwiczenia i seminaria:

Katedra Biochemii, ostatnie piętro w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii (Collegium Biologiae), ul.M.Oczapowskiego 1A 

Wykłady:

Aula w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii (Collegium Biologiae), ul.M.Oczapowskiego 1A ( aula na parterze budynku)


Jak wyglądają zajęcia?


Ćwiczenia
Na ćwiczenia nalezy przyjść w czystym i wyprasowanym fartuchu laboratoryjnym, w trakcie któych odbywa sie krótki pisemny test sprawdzajacy Twoje przygotowanie do bieżącego ćwiczenia.
Seminaria
Na każde seminaria (z wyjątkiegm pierwszego wprowadzającego) wyznaczeni studenci przygotowują prezentację z danego materiału, który musza omówić przed prowadzącycm oraz przed grupą seminaryjną studentów.


Jak sprawdzana jest wiedza?


Ćwiczenia
Na każdych ćwiczeniach jest krótki test (zazwyczaj typu otwartego), z którego można uzyskać 8pkt oraz 2pkt za prawidłowo wykonane i opisane ćwiczenie w raporcie - w sumie 10pkt za ćwiczenie. Aby zaliczyć ćwiczenia należy uzyskać łącznie 70% puntków z możliwych do zdobycia.
Seminaria
Każde wystąpienie studenta w formie prezentacji jest oceniane w skali od 0-10pkt, aby zaliczyć prezentację należy uzyskac ocenę co najmniej dostateczną (3), która wymaga zdobycia 7pkt. Ponad to po zakończeniu danego cyklu materiału student przystępuje do zaliczenia pisemnego w formie kolokwium, na który materiał obowiązujący to prezentacje studentów z danego cyklu.
Wykłady
Zaliczenia z wykładów odbywają się w formie pisemnych kolokwiów (zazwyczaj typ zamknięty, wielokrotnego wyboru; spontanicznie zdarzają się pytania otwarte - zazwyczaj od 2 do 5), na które obowiązuje materiał zrealizowany na ćwiczeniach, seminariach i wykładach - próg zaliczenia 70% (chociaż czasami był obniżany do 65/66%). Ponieważ biochemia zaczyna się w semestrze letnim 1-ego roku, a kończy się w semestrze zimowym 2-ego roku, to materiał który obowiązuje na zaliczenie końcowe - egzamin, obejmuje ćwiczenia, seminaria i wykłady prowadzone od samego początku biochemii z elementami chemii. Składa się on z dwóch części:

  • 100 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru (system punktowania tak jak na kolokwiach, czyli 1pkt- zaznaczone wszystkie prawidłowe odpowiedzi, 0pkt - brak zaznaczenia wszystkich prawidłowych odpowiedzi);
  • 10-20 obszernych otwartych pytań, a każde z nich na 5pkt.

Aby zaliczyć egzamin student musi uzyskać co najmniej 60% z każdej jego części (w przypadku gdy student będzie miał 59% z zamkniętych przy nawet 100% z części otwartej - jest to równoznaczne z nie zaliczeniem 1-ego terminu egzaminu)


 


Materiały i książki


Literatura do części Podstawy chemii:

1) Pajdowski L. Chemia ogólna, wyd. PWN

2) Sobczyk L., Kisza A. Chemia fizyczna dla przyrodników

Literatura do części Biochemia:

1) Bańkowski E. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wyd. Elsevier

2) Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera ilustrowana. Wyd. PZWL

3) Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemia. Wyd. PWN

4) Davidson V, Sittman D, Biochemia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

 


Kontakt z nami


Do
góry