Informacje o przedmiocie


Rok studiów 1
Liczba ECTS 4
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Ćwiczenia i seminaria:

Katedra Fizyki i Biofizyki, ul. Oczapowskiego 4 (Kortowo, budynek Rektoratu, ale wejście z drugiej strony budynku, I piętro)

Wykłady:

Biblioteka, s.306 (Kortowo, wejście od prawej strony budynku)


Jak wyglądają zajęcia?


Ćwiczenia:
Na każde ćwiczenia obowiązuje inny zakres materiału z danego działu fizykii i aby zaliczyć ćwiczenia należy BARDZO DOKŁADNIE wykonać wszystkie ćwiczenia, gdyż gdy ocenia kierownik katedry Pan prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek to można bardzo łatwo stracić punkty za sprawozdania. 

Seminaria
Wyglądają bardzo analogicznie do biochemii - na dane zajęcia grupa wyznaczonych studentów przygotowuje prezentacje z obowiązującego ich materiału.
 


Jak sprawdzana jest wiedza?


Ćwiczenia:
Na każdych ćwiczeniach odbywa się ustna/pisemna odpowiedź u osób prowadzących zajęcia na pytania związane z tematyką doświadczenia. Odpowiedź jest oceniana w skali od 0 do 6 pkt. Za odpowiedzi student może zdobyć max. 60 pkt. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60% max oraz sprawozdanie - po każdych ćwiczeniach dwuosobowy zespół studentów przygotowuje sprawozdanie pisemne z doświadczenia, które jest oceniane w skali od 0 do 2 pkt. Za sprawozdania student może zdobyć max. 20 pkt. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60% max. liczby punktów.
Seminaria:
Na każdych seminariach odbywa się krótkie 10-minutowe kolokwium skłądające się z 5 otwartych pytań - teoretycznych i/lub obliczeniowych, za które można uzyskać max 5pkt a zaliczenie to uzyskanie 60% max. liczby punktów. Dodatkowo student może uzyskać dodatkowe punkty, jeżeli na dancyh seminariach ma do przedstawienia prezentacje.
Wykłady:
W sesji zimowej 1-ego roku odbywa się egzamin podsumowujący zdobytą wiedzę na ćwiczeniach, seminariach oraz na wykładach. Przed egzaminem Pan Profesor sumuje liczbę uzyskanych punktów z ćwiczeń i seminariów i jeżeli jest ona większa niż 60% max. liczby punktów do zdobycia łącznie z ćwiczeń i seminariów (czasami gratisowy 1-2pkt za obecność na wykładzie wpadnie) to ta nadwyżka jest dzielona przez pewną liczbę (co roku jest ona różna, w zależności od poziomu, jaki reprezentują studenci na zajęciach) i dodawana do sumy punktów uzyskanych na pierwszym terminie egzaminu - na pozostałych terminach nie sa one już uwzględniane. Jeżeli student uzyska mniej niż 60%max liczby punktów, to ta różnica (te punkty, których brakuje do uzyskania niezbędnego minimum) są odejmnowane (I nie są dzielone przez żadną inną cyfrę -  chociaż bywa, że Pan Profesor na 3-cim terminei dzieli te ujemne punkty przez tą samą liczbę, przez którą dzieli dodatnie) od liczby punktów uzyskanych na egzaminie. Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - 50 pytań/zadań. Każda odpowiedź oceniana w skali od 0 do 1 pkt. Należy uzyskać nie mniej niż 60% max. liczby punktów. Pana Profesora interesuje jedynie wynik, a nie tok rozumowania. Egzaminy poprawkowe według tych samych zasad.


Materiały i książki


LITERATURA PODSTAWOWA:

1) R. Drabent, Z. Machholc, J. Siódmiak, Z. Wieczorek, „Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki”

2) F. Jaroszyk, „Biofizyka”, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL


Porady


Radzę porządnie się przygotowywać na ćwiczenia i seminaria, gdyż wymagana wiedza jest z poziomu co najmniej matury rozszerzonej z fizyki, a uzyskane dodatkowe punkty moga pomóc przy zdawaniu egzaminu. Jeżeli nie zdawałeś/-aś matury z fizyki a wiesz, że w Twojej szkole był ten przedmiot prowadzony na niskim poziomie to radzę zasięgnąć korepetycji :)


Kontakt z nami


Do
góry