Informacje o przedmiocie


Rok studiów 1
Liczba ECTS 8
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Ćwiczenia:

Katedra Histologii, al. Warszawska 30 (parter budynku, w którym także znajduje się Katedra Anatomii)

Wykłady:
Centrum Symulacji Medycznej, al. Warszawska 30

 


Jak wyglądają zajęcia?


Ćwiczenia:
Na ćwiczenia należy mieć zeszyt (najlepiej duży formatu A4) i zestaw kredek - różne odcienie różu i fioletu.

 


Jak sprawdzana jest wiedza?


Ćwiczenia:
Na każdych ćwiczeniach odbywa się krótka pisemna 5-pytaniowa wejściówka (punktacja w skali 0-1pkt) - wyjątek stanowią pierwsze 2 zajęcia - na nich są wejściówki z 5pytania zamkniętymi, jednokrotnego wyboru. Kolokwia praktyczne tzw. szkiełka odbywają się po zakończeniu danego cyklu materiału.

Wykład:
Po zakończeniu danego cyklu materiału odbywa się kolokwium, składające się średnio z 60pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, a materiał obowiązujący to wykłady i ćwiczenia. 

Aby móc przystąpić do egzaminu należy zaliczyć na co najmniej ocenę dostateczną (3) każdy z semestrów, tzn. suma punktów z wejściówek i kolokwiów teoretycznych pod koniec semestru musi wynosić co najmniej 50% max. liczby punktów do zdobycia, natomiast suma punktów z kolokwiów praktycznych musi wynosić co najmniej 60% max. liczby punktów.


Egzamin odbywa się po zakończeniu całego cyklu kształcenia w sesji letniej i składa się on z dwóch części:
-> część testowa - 100pytań jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia 60%
-> część praktyczna tzw. szkiełka - rozpoznanie co najmniej 60% preparatów mikroskopowych


Materiały i książki


LITERATURA PODSTAWOWA

1) Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk , 2012r., "Histologia", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

2) „Langman Embriologia”, wyd. XIII Autor: T.W.Sadler pod redakcją wydania polskiego J. Malejczyka, M.Kujawa Wydawnictwo: Edra Urban, 2017r.

3) Andrzej Myśliwski, Piotr Trzonkowski,Marcin Okrój,Zuzanna Dobrzańska, 2002r., "Atlas histologiczny", wyd. Operon

4) Osobiście bardzo polecam!! Histologia: podręcznik dla studentó medycyny i stomatologii; wyd. I red. M. Zabel; 2013r

 


 


Kontakt z nami


Do
góry