Informacje o przedmiocie


Rok studiów 1
Liczba ECTS 18
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Ćwiczenia:

Katedra Anatomii, al. Warszawska 30

Wykłady:

Najprawdopodobniej w Centrum Symulacji Medycznej CSM przy al. Warszawskiej 30


Jak wyglądają zajęcia?


Ćwiczenia:

Na początku każdym zajęć sprawdzana jest wiedza w postaci kartkówki tzw. wejściówki, bądź odpytki. Następnie w zależności od asystenta omawiana jest teoria, obowiązująca na dane zajęcia, albo od razu podchodzicie do preparatów i zaczynacie omawiać struktury. Osoby, które nie zaliczą wejściówki nie są dopuszczone do oglądania preparatów. Aby być dopuszczonym do 1-ego terminu kolokwium nalezy zaliczyć 50%+1 wejściówek obowiązujących w danym dziale.

Wykłady:

Prowadzone są przez Prof. dr hab. n. med. Jerzego Gieleckiego i co ważne są obowiązkowe (zresztą tak jak wszystkie na tej uczelni).

Warto też wspomnieć, że Profesorowi często zdarza się pytać na wykładach - szczególnie osoby siedzące w ostatnim rzędzie :) Pan Profesor opracował pierwszy na świecie atlas anatomiczny 3D i część z tych struktur będziecie oglądali na wykładach, zatem polecam zaopatrzeć się w odpowiednie okualry 3D lub całym rokiem się na nie zrzucić i zamówić hurtowo :)


Jak sprawdzana jest wiedza?


Wiedza jest sprawdzana 3-etapowo:

  1. wejsciówki/odpytki na każdych zajęciach
  2. kolokwium po każdym dziale
  3. egzamin na koniec kursu anatomii

Wejściówki/odpytki

Na każdych zajęciach z zakresu, obowiązującego na dane zajęcia, których próg zaliczenia wynosi 70%.

Według regulaminu Katedry Anatomii należy zaliczyć 50% +1 wejściówek, aby zostać dopuszczonym do kolokwium. I niestety raczej się tego trzymają. W przypadku gdy zabraknie 1-2pkt (na 10pkt możliwych) asystenci mają prawo ustnie odpytać studenta, by dać mu możliwość zaliczenia wejściówki.

Kolokwium składa się z 2 części:

  • test MCQ (multiple choice), składa się z 20 pytań po 5 podpunktów - pytania na zasadzie Prawda/Fałsz. Za każdy podpunkt można otrzymać punkt, dlatego do zdobycia jest 100 pkt. Zalicza 70%. 
  • szpilki - polegają na tym, że asystenci (a czasem też Profesor) wbijają szpilki z numerkami w preparaty i student musi określić, która to jest strona i co to jest za struktura, czy to jest np. żyła ramienna czy może nerw pośrodkowy. Za wpisaną prawidłowo nazwę struktury w języku angielskim student otrzymuje 2pkt, w języku polskim 1pkt. W przypadku prawidłowo określonej struktury w języku angielskim ale z literówką np. supirior zamiast superior student otrzymuje 1pkt, natomiast jeżeli strukture dobrze rozpozna, ale zrobi literówkę w nazewnictwie polskim to student otrzymuje 0pkt.

Zawsze jest 20 szpilek, a za każdą poprawnie napisaną szpilkę (strukturę) otrzymuje się 2 pkt. Max można zdobyć 40 pkt., a zalicza też 70%=28pkt.

Studentowi (jeżeli zaliczy odpowiednią ilość wejściówek i jest dopuszczony do 1-ego terminu) przysługuje prawo 3 terminów kolowkium - 1 termin, oraz 1 i 2 termin poprawkowy.

Egzamin składa się z 3 części:

  • szpilki - 50 szpilek 
  • test MCQ - 100 pytań (tylko w czerwcu na I terminie)
  • odpowiedź ustna u Pana Profesora 
    Dokładnie w takiej kolejności zdaje się egzamin, jeżeli student nie zaliczy szpilek - nie jest dpuszczony do testu MCQ a zatem nie może przejść do ustnej odpowiedzi u Pana Profeosra i czeka go poprawka dopiero we wrześniu. Jeżeli student zda szpilki, ale nie zda testu MCQ - również przepada mu możliwość zdania egzaminu w czerwcu i dopiero we wrześniu wraca na poprawę. Jeżeli student zda szpilki, ale nie zda testu MCQ lub nie zaliczy odpowiedzi ustnej u Pana Profesora to we wrześniu czego go już wyłącznie ustny egzamin - we wrześniu nie ma już egzaminu MCQ (niezależnie czy się go zaliczyło/pisało w czerwcu czy nie).

Tak jak w przypadku kolokwiów, tak i na egzaminie obowiązuje próg 70%.


Materiały i książki


LITERATURA PODSTAWOWA

1) Bochenek A, Reicher M. , 2007r., "Anatomia człowieka.", wyd. PZWL , t.Tom I-V, ,

2) Gielecki J, Żurada A, 2006r., "Clinical Anatomy Bones Joints and Ligaments", wyd. Górnicki. Wyd. Medyczne,

3) Mc Minn, 2014r., "Fotograficzny atlas anatomii człowieka", wyd. Elsevier ,

4) Schunke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, 2009r., "Prometeusz. Atlas Anatomii Człowieka", wyd. MedPharm, t.Tom I – III,

5) Paulsen F, Waschke J, red. wyd. pol. Woźniak W, red. wyd. pol. Jędrzejewski KS , 2012r., "Atlas anatomii człowieka Sobotta", wyd. Elsevier Urban & Partner, t.Tom 1-3 ,

6) Daniel B, Pruszyński B, 2011r., "Anatomia radiologiczna", wyd. PZWL,

7) David L. Felten, Anil Shetty, red. wyd. pol. Szczudlik A, 2012r., "Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera", wyd. Elsevier Urban & Partner,

8) Dauber Wolfgang , 2010r., "Ilustrowana anatomia człowieka Feneisa", wyd. PZWL,

9) Aleksandrowicz R, Gielecki J, Gacek W, 1998r., "Anatomia topograficzna. Przewodnik do ćwiczeń topograficznych polsko-angielski", wyd. PZWL. 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1) Drake R, Vogl AW, Mitchel AWM, 2010r., "Gray Anatomia. Podręcznik dla studentów.", wyd. Elsevier Urban & Partner, t.Tom 1-3,

2) Gielecki J, Żurada A, Aleksandrowicz R, 2010r., "Kieszonkowa Anatomia Topograficzna. Kości, Stawy, Więzadła. Przewodnik Polsko-Łaciński", wyd. PZWL,

3) Moeller TB, Reif E. Red. Wyd. Pol. Ciszek B, "Kieszonkowy atlas anatomii radiologicznej w przekrojach TK i RM",

4) Aleksandrowicz R, Ciszek B, 2013r., "Anatomia kliniczna głowy i sz", wyd. PZWL,

5) K. Moore, A. Delley, A. Agur., 2010r., "Clinical Oriented Anatomy", wyd. Wolters Kluwer. 6th edition,

6) Gołąb B, 2004r., "Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego", wyd. PZWL. 


Porady


Pan Profesor ma bardzo wysokie wymagania co do studentów, którzy studiują na Collegium Medicum UWM i tak zarówno kolokwia jak i szpilki są na BARDZO wysokim poziomie - jednym z najwyższych w całej Polsce (o czym świadczą wyniki na Ogólnopolskim konkursie anatomicznym Scapula Aurea) tak więc nie należy się martwić jeżeli nie udało się zaliczyć 1-ego terminu kolokwium (szczególnie pierwszego kolowkium jakim jest Axial - szkielet osiowy, czyli znajomość struktur anatomicznych czaszki i kręgów) gdyż trzeba "nauczyć się uczyć". W 2 semestrze warto zdawać wszystkie kolokwia w 1 i nie później niż w 2 terminie (wyjątek stanowi ostatnie kolowkium z Lower Limb, które w całości należy zdać w 1 terminie) gdyż wówczas przysługuje studentowi prawo do przystąpienia do terminu zerowego "zerówki" i ma się szanse na bycie zwolnionym ze wszystkich części egzaminu.


Kontakt z nami


Do
góry