IFMSA, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny jest organizacją, która w swoich kręgach zrzesza studentów medycyny oraz młodych lekarzy, którzy są zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy i działaniem na rzecz edukacji społeczeństwa. Stowarzyszenie zrzesza studentów ze 126 państw, w ramach IFMSA działa ponad 1,3 miliona ludzi na świecie.

Oddziały IFMSA-Poland funkcjonują na 19 uczelniach prowadzących zajęcia na wydziale lekarskim. Oddział Kielce został przyjęty 25 marca 2017 roku podczas Zgromadzenia Delegatów w Białymstoku.

Co robimy?

Pomagamy studentom rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę medyczną. Przez wiele programów, które realizujemy jesteśmy lepiej przygotowani do przyszłej pracy lekarza. Umożliwia ona zdobywanie nowej wiedzy, ciągłe jej doskonalenie jak i trening umiejętności praktycznych.

Dzięki naszemu zrzeszeniu możemy poznawać studentów z całego świata, uczestniczyć w międzynarodowych projektach i zdobywać doświadczenie w szpitalach w najróżniejszych zakątkach ziemi.

W skład Zarządu IFMSA-Poland Oddział Kielce wchodzą:

 • Prezydent Oddziału
 • Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu
 • Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich
 • Sekretarz
 • Skarbnik

Ze względu na zakres działań cała struktura IFMSA została podzielona na 6 Programów Stałych (Standing Committees):

 • SCOPE - Program Stały ds. Praktyk Klinicznych
 • SCORE - Program Stały ds. Wymiany Naukowej
 • SCOME - Program Stały ds. Edukacji Medycznej
 • SCOPH - Program Stały ds. Zdrowia Publicznego
 • SCORA - Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS
 • SCORP - Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju

Kontakt z nami


Do
góry