Trzeci rok na kierunku lekarskim zapisuje się w pamięci niejednego studenta medycyny - jest to bowiem czas pierwszych zajęć klinicznych w szpitalu, prób stawiania pierwszych, czasem pokręconych diagnoz klinicznych, a jednocześnie niebywała okazja do zderzenia nabytej dotychczas wiedzy teoretycznej z praktyką.
Oto praktyczny spis przedmiotów, z którymi zetkniecie się będąc na 3 roku Waszej długiej przygody zwanej medycyną :)

I semestr:
1. Chirurgia ogólna

Prowadzona w formie wykładów oraz seminariów - obie formy zajęć odbywają się w salach na WLiNoZ. Część zagadnień wykładowych przygotowywali chętni studenci. Mimo, że zarówno wykłady jak i seminaria były obowiązkowe, to jednak prowadzący starali się na zajęciach pokazać największy aspekt kliniczny omawianych zagadnień.
Zaliczenie: test złożony z pytań z bazy LEK


2. Choroby wewnętrzne
Pierwszy dział chorób wewnętrznych realizowany w formie zajęć klinicznych w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii. Blok z kardiologii trwa 5 dni i jest nastawiony na przyswojenie zasad propodeutyki chorób wewnętrznych, czyli badania fizykalnego, zbierania wywiadu oraz ugruntowania zasad właściwego kontaktu z pacjentem. Dodatkowo,, ze względu na specyfikę oddziału - mamy okazję poznać blaski i cienie kardiologii dzięki możliwościom osłuchiwania wad zastawkowych, obserwacjom pacjentów z niewydolnością serca czy uczestniczenia w zabiegach kardiowersji.
Na wykładach i seminariach poruszane są treści z zakresu kardiologii.
Zaliczenie: egzamin testowy w sesji zimowej obejmujący treści wykładowe oraz ćwiczeniowe


3. Farmakologia z toksykologią
Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń - przez trzech bardzo otwartych i kontaktowych prowadzących, dzięki którym przedmiot, będący największym postrachem na większości uczelniach, tu w Kielcach - choć odrobinę przyjemniej kojarzy się miejscowym studentom :)
Zaliczenie: test obejmujący treści wykładowe i ćwiczeniowe


4. Higiena
Cykl wykładów, ostatni poświęcony prezentacjom studentów, które zaliczają przdmiot


5. Pediatria


6. Patofizjologia


7. Patologia


8. Fakultet
Wybór wskazany przez uczelnię w danym roku akademickim


9. Fakultet
Wybór wskazany przez uczelnię w danym roku akademickim


II semestr:
1. Chirurgia ogólna

Forma zajęć podobnie jak na 1wszym semestrze. Na wykładach były omawiane autorskie filmy z operacji laparoskopowych oraz klasycznych.
Zaliczenie: podobnie jak poprzednio, test złożony z pytań z bazy LEKu


2. Dermatologia i wenerologia


3. Epidemiologia
Cykl wykładów, kończący się zaliczeniem


4. Farmakologia z toksykologią
Kontynuacja treści z I semestru, forma zajęć podobna.
Zaliczenie: egzamin w sesji letniej, obejmujący materiał z obu semestrów


5. Patofizjologia


6. Patologia


7. Fakultet
Wybór wskazany przez uczelnię w danym roku akademickim


8. Praktyki wakacyjne - Choroby wewnętrzne (4 tygodnie)
 

 

 

Kontakt z nami


Do
góry